Kenan Rıfai ve Efendi-2 üzerine

 Gönderen : Nihat bey

asde

 

Kenan Rıfai Hazretlerinin Sabataist olduğunu zanneden kardeşime bu konuyu açıklamak istiyorum .:

1- Allah cc Hazretleri bir Kudsi Hadis-i Şerifte “ benim veli kuluma zulmeden ve iftira atana Ben Harp ilan ederim” buyuruyor. Sayın Kardeşim lütfen bunu bir düşünsün

2- Tasavvuf bir okuldur. İslam’ı iyi yaşama ve anlama okuludur. Değişik Meşrep ve Yollarda bu güzel okulun dershaneleridir. Sınıflardır. Soruyu soran kardeşim lütfen bunu da düşünsün

3- kişi bildiğinin dostu bilmediğinin düşmanıdır sayın kardeşimiz bu güzel ilkeyi de bir düşünsün

4- Kenan Rıfai Hazretleri hiçbir eserinde hiçbir hareketinde Ben Mevlana Cellaleddin- Rumi Hazretlerinden büyüğüm dememiştir. Bağlıları da dememiştir. Sayın Site yöneticileri de dememiştir. Hizmeti geçenler kısmında Kenan Rıfai Hazretlerinin hayat hikayesini bende okudum siz nasıl böyle bir açmaza düştünüz hayret ettim.

5- Kenan Rıfai Hazretlerine ilk iftirayı Refik Halid Karay “ Kadınlar Tekkesi kitabı ile atmıştır. Eser zaten romandır yazılanlarda hayal ürünüdür ve ilmi bir eser değildir. Maalesef Soner Yalçında Efendi 2 kitabında bu yolu seçmiştir.

6- sayın yazar Soner yalçın Arapça ve Farsçaya vakıf bir insan değildir. Edebiyat Tarihçisi Tasavvuf Tarihçisi , İlahiyatçı veya Tarihçi değildir. Sadece bir yazardır. Bu işler uzmanlık özveri bilgi ve deneyim isteyen işlerdir.

7- sayın yazar acaba hayatında kaç tane Orijinal Haliyle Vakfiye , Silsilename , İcazetname ve Şecere görmüştür .ve incelemiştir. bu soru önemlidir. Zira yazdığı kitapta bilgi ve belge yoktur. Çünkü kendisi Arşiv dairesinde de çalışmamıştır. Ve Vakfiye , Silsilename , İcazetname , Şecere de incelememiştir. Uzmanların bu tür arşiv vesikalarının üzerinde senelerce çalışıp kitap neşrettikleri biliniyor .

8- Eseri Kardeşimiz bir daha okursa mantıksızlıkları ve Çarpıtmaları fark edecektir. Zira eserin ilmi olmadığı basit bir lisanla yazıldığı kelime oyunları yapıldığı hemen belli olmaktadır.

9- Altınoluk Dergisinin Ağustos sayısında bu konu ve kitap hakkında 6 sayfalık ilmi bir makale çıkmıştır. Okumanızı tavsiye ederim ayrıca Ahmet Yüksel Özemre Beyefendinin “ Üsküdar da Bir Attar Dükkanı kitabını okumanızı rica ediyorum bu eseri okumanızda çarpıtmaları görmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca Prof Dr Hasan Kamil Yılmaz Beyefendinin” Aziz Mahmut Hüdayi Celvetiler ve Celvetilik “ kitabını da okumanız yararlı olacaktır.

10- yazarın kitabında kaynakça olarak gösterdiği kitaplar bende var hepsini de okudum siz de kaynakçayı inceleyiniz kaynak olarak verdiği kitapları okuyunuz göreceksiniz ki yazar ya hakikatleri çarpıtmış ya da kaynak gösterdiği kitapta olmayan şeyleri hayali olarak varmış gibi yazmıştır.

11- Kenan Rıfai Hazretlerinin devrinde yaşasaydım onun hizmetçisi olurdum da bunu şeref bilirdim. Zira bu insan-ı Kamil çok büyük bir Zattır . bir insanı tanımanın yolu varsa o insanın eserlerini okumaktır Kenan Rıfai Hazretlerinin de bir birinden güzel eserleri vardır. Ben satır satır eserlerini okudum sizde okuyunuz ve gerçekleri görünüz

12- İşte Kenan Rıfai Hazretlerinin eserleri *Şerhli Mesnevi –i Şerif : Mesnevinin birinci cildine yaptığı kıymetli şerhtir. “ * Ahmet Er Rıfai : Hazret-i Pir Ahmet Er Rıfai nin hayatını anlatmıştır. “ * Kırk Derste Arapça * Rehber-i Salikin : Dervişlere yol göstermek için yazılmıştır. “ * Tuhfe-i Kenan * İlahiyat-ı Kenan:” Peygamber Efendimiz için yazdığı Naat-ı Şerifler ve şiirleri vardır “ * Sohbetler : 2 cilttir. : “Sohbetleri ve Talebelerine verdiği dersler vardır. “

13-Bu Bağlamda Rahmetli Nurettin Topçunun Eserlerini ve Hayatını da tetkik etmeniz yerinde olacaktır zira rahmetli hayatının ilk başlarında Tasavvufa karşıydı araştırmalarını derinleştirince ve Louis Masignon’u dinleyince “ İslam Tasavvufunun kaynağının Kuran-ı Kerim olduğunu ve Hadis-i Şerifler olduğunu “ anladı ve Mevlana Hazretlerine ve de devrinin Allamesi ve Mürşidi Abdülaziz Bekine Hazretlerine Bağlandı. Rahmetli Üstadın eserleri sizin için faydalı olacaktır.

14- İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 2 Cilt halinde basılan Mektubat-ı Rabbanisini , İmam Gazali Hazretlerinin 4 Cilt İhya-i Ulum iddin –i Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbet ve Ders kitaplarını , rahmetli Mehmet Asım Köksal Hocaefendinin İslam Tarihini, Kadı Beydavi Tefsirini , Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin tefsirini , İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan Tefsirini siz kardeşime tavsiye ediyorum .

15- Soner Yalçının kitabına kaynak olarak aldığı ve çarpıttığı bir eser de Hüseyin Vassaf Halveti Hazretlerinin Sefinetül Evliya “ Evliyalar gemisi “ adlı eseridir. Eserin müellifi Kenan Rıfai Hazretlerinin ilk mürşidi Ethem Şah hakkında diyormuş ki : Ethem Şah İnsan-ı Kamildir. “ buradan sonra Yazar Kendisi devam ediyor “ Gördünüz ya Ethem Şah Mürşid değilmiş ama Kenan Rıfai Hazretlerinin bağlıları ona Ulu Şeyh Ulu Mürşid diyor ve ekliyor şeyh uçmaz mürid uçurur hesabı diyor. Yazar insan-ı Kamil in ne demek olduğunu bilmiyorsa suçlu bizmiyiz tabiî ki değiliz İnsan-ı Kamil ünvanı Zaten Mürşid-i Kamiller Veliler ve İlmi ile Amel eden alimler için söylenir. Ayrıca Kenan Rıfai Hazretlerinin Bağlıları Ethem Şah için üveysi – Sivil Mürşid diyorlar ve Kenan Rıfai Hazretlerine rehberlik ettiğini belirtiyorlar böylesi mübarek bir zata ulu Mürşid denmez de ne denir ayrıca Ethem Şah Hazretleri Kenan Rıfai Hazretlerine riyazat zikrullah talim ettiriyor . Kenan Rıfai Hazretlerinin 2. Mürşidi ise “Kenan Rıfai Hazretlerine “ oğlum bilemiyorum sen mi benim yoksa ben mi senin Şeyhinim diyen Şeyhül Meşayih Hamza Rifai Hazretleridir. Kenan Rıfai Hazretleri 4 sene 2. Mürşidine Hizmet etmiş ilk Mürşidinden olduğu gibi 2. sinden de İcazetname ve Hilafetname almıştır.

16- Kenan Rıfai Hazretlerinin Bağlılarının Yazdığı 20 .Asrın ışığında Müslümanlık ve Kenan Rıfai kitabını da mutlaka satır satır okuyunuz

17- İslam’ı ve Müslümanları istemeyenlerin Tarihimize ecdadımıza ve İslam büyüklerine saldırıp hakaretler ettikleri bilinmektedir direk İslama saldıramazlar çünkü toplumun tepkisinden çekinirler.

18- Sayın Soner yalçının en büyük yanlışlığı da İslam Tasavvufunu Yahudi kabalizmi ve Sabataizm ile ve Hıristiyan Mistisizmi ile karıştırmasıdır. İslam Tasavvufunun Kaynağı Kuran-ı Kerimdir. Hadis-i şeriflerdir. Ama diğer ikisinin kaynağı bozulmuş ve tahrif edilmiş İncil ve Tevrat tır. Soruyu soran kardeşe böylece bildiririm sormak istedikleri varsa sorabilir cevaplarım . Cenab-ı Hak Hazret-i Pir ‘in Himmet ve Şefaatinden mahrum etmesin

Gönderilme Tarihi : 02.09.2006 18:04

Sayın Ahmet Esin ‘in 30 Eylül günü yazdığı yazıya cevaptır. Sayın Ahmet Esin Beyefendi beni neyle suçladığını bilmiyor . Lütfen kendine gelsin . Bir düşünsünler kime karşı kimi savunuyorlar . Efendi -2 kitabını okumadığımı söylüyorlar ben sadece Efendi- 2 yi değil Sayın yazarın Efendi -1 , Bay pipo , ve teşkilatın iki silahşörü kitaplarını okudum . Zaten Efendi- 2 kitabını okumasaydım tenkit etmezdim eleştirmezdim. Haddimi aştığımı söylüyorlar ben sayın soner yalçına hakaret etmedim .Benim eleştirilerim Sayın yazarın şahsına değil yazdığı yanlış eseredir. Türkiyede Üniversitelerimiz üzülerek söylüyorum ki ilmi ve bilimsel araştırma ve çalışma yapmıyorlar . keşke yapsalar. Üniversitelerimiz ilmi çalışma sahasında maalesef ilk beş yüze bile girememiştir yazık değil mi ? bunun engeli ben miyim ? ben buna engel değilim. ayrıca bu kitaba Üniversite çevrelerinden tepki gelmiştir. Mesela Prof Dr Hasan kamil yılmaz Bey Altınoluk dergisinde 7 sayfalık bir makale ile Ağustos ayında bu kitaba gereken cevabı vermiştir. Sayın Kardeşim Ahmet Esin Bey ile kenan Rıfai Hazretlerini tartışmaya hazırım ama ilim ve saygı çerçevesinde. Ben Abdülbaki Gölpınarlı , Tahir-ül Mevlevi Hazretleri Şefik Can dede ve Ziya Nur Aksunun külliyatlarını defalarca bitirmiş bir insanım. kendileri soru sormak lütfunda bulunurlarsa cevap veririm . Sayın Ahmet Esin Beyefendi merak ediyorum asla kendisini küçük düşürmek için değil bu konularla ne kadar ilgilidir. Sayın Beyefendi yazılarımı dikkatle okumamış özellikle 17 madde halinde yazdığım yazıyı bulup bir daha okusunlar kendilerinden rica ediyorum. Ayrıca ben herşeyi bildiğimi iddia etmiyorum böyle bir iddiam Haşa olamaz. Benim bilgilerim deryadan bir zerredir . Ama acizane bu işin ilmini yapmaya çalışıyorum. Tarih , Tasavvuf tarihi ve Edebiyat okuyorum osmanlıcaya vakıfım. üstelik ben bu yazarın kitabından alıntı yaparak yaptığı yanlışlıklardan 2 tanesine cevap vermiştim. en önemli bir konu da benim bir Allah dostu olan Kenan Rıfai Hazretlerini ve Hak dostlarını savunmam Haşa onların savunulmaya ihtiyaçları yok ama sayın beyefendinin neden zoruna gitmiştir. üstelik ziyaretçi defteri incelenirse benden başka da yazarı ve kitabı eleştiren kardeşler olmuştur. neden bana bukadar sayın Beyefendi sinirlenmektedir doğrusu anlayamadım. ( not : Türk İslam Medeniyeti yüksek bir medeniyettir bu bilinmelidir. Süleymaniye , Fatih, Beyazıt Kütüphanelerindeki eserlerimiz tercüme edilmeli ,açıklanmalı ve yayınlanmalıdır. bu milletin buna ihtiyacı vardır. ) üstelik sayın soner yalçın Beyefendi Tasavvuf tarihçisi , Tarihçi değildir bu işin ilmini yapanlar konuşmalıdır. bir mesnevi ve bir de ibn-i Arabi tercümesi okuyan başımıza alim kesiliyor bu iş bukadar ucuz mudur ? Sayın yazar sadece bir araştırmacıdır. senelerce belgeler üzerinde çalışan Arşiv dairelerinin tozunu yutan ilim Adamlarımızın hakkı yenmemelidir. Üstat Mehmet Akif Ersoy Alim Hafız Derviş olduğu Halde kendisine Tasavvuf sorulduğunda ” bu bir ilimdir benim bu işe vukufum yoktur demiştir ve bu işlerin bu kadar ucuz olmadığını anlatmıştır. Yazarın bir hatasını daha söyleyeyim ısrarla gül babanın Hurufi olduğunu söylemektedir buna kaynak olarak Rıza Tevfik ‘i göstermektedir ancak Abdülbaki Gölpınarlı Merhum Melamiler ve Melamilik kitabında Rıza Tevfik’in bu tür konularda hataları olduğunu söylemektedir 2. husus Abdülbaki Gölpınarlı üstadın Hurufilik ve hurufiler kitabından yaptığı alıntıdır güya üstat Gül babaya Hurufi demiştir. burada da sayın yazar sadece bir satır almıştır o sayfanın tamamı okunduğunda gerçek görülecektir kaldı ki tarih te 3- 4 tane gül baba vardır. sayın site yöneticilerine ve Sayın Ahmet Esin Beyefendiye Saygılarımı sunarım ilmi ve Adap kurallarına göre tartışmaya açığım ve şunu da söyleyeyim benim bu yazıları yazmam da büyüklerin Şefaatini ummak dan gayri bir niyetim de yoktur. Herkese hayırlı ramazanlar.

http://www.semazen.net/ziyaretci_defteri.php

Published in: on Eylül 10, 2006 at 2:19 am  Comments (17)  

The URI to TrackBack this entry is: https://kendihalinde.wordpress.com/2006/09/10/kenan-rifai-ve-efendi-2-uzerine-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

17 YorumYorum bırakın

 1. nihat bey abicim böyle bi insanı kamile bu tarz suçlamalar gelmesi gerçekten acı ama neyseki sen en güzel şekilde cevabını vermişsin onun için sana gönülden teşekkürlerimi sunarım

 2. KENAN RIFAİ HAZRETLERİ İÇİN ÇİRKİN AĞZA ALINMAYACAK İFTİRALAR ATAN SONER YALÇIN’IN EN APTALCA İFTİRASININ YALAN OLDUĞUNUN (PEYGAMBERSİZ) DELİLİ AŞAĞIDADIR…
  ARZ EDERİM…

  Firkatin narıyle yandım Ya Habiballah meded
  Kalmadı sabr -ü tahammül bi-karar oldum meded
  Aşıka dermanda can da daima aşkın yeter
  Dilde, gözde Ya Resulallah hayalindir meded
  Çok günahım gerçi, affetmek de şanındır meded
  Maksadım ah- ü figandan bir cemalindir meded
  Dil- figarım, derd-mendim, kıl mürüvvet sen şeha
  Kenanı ihya eden ancak visalindir meded

  Kenan Rıfai

 3. buyruluyokı bize uren itler uyuz olur……..

 4. Nedir bu tabu?Niye dönme olmamış olsun ki?Esas önemlisi olsa ne olur olmasa ne olur?İslam’da kişi putlaştırma bir marazi hastalık halini aldı…Bir de kraldan fazla kralcıların savunmaları eklendiğinde ortalık toz bulut halini alıyor…Beyler bu ülkede ŞEYHÜLİSLAM OLMUŞ DÖNMELER VAR…Tarikat şeyhi dönse ne olur dönmese ne olur.Ayrıca rufailik hakkında çok karışık bilgiler mevcut…Bilinçsizce savunma yapılacağına bunlara bir açıklık getirilsin…Dönüp dönmediği çok da önemli değil.

 5. Nihat bey Allah sizden razı olsun.

 6. said hay senden Allah razı olsun yaaa…
  ben her ne kadar sağcı olsamda soner yalçının dediklerinin doğru ve gerçek olduğuna inanıyorum bu hocaların hepsi amerikadan ithal …
  nerde görülmüş kadının şeyh yerine vekalet ettiği…

 7. Ağzı olan konuşuyor..

 8. Mevlanın mesnevi okumalarını bugünkü Türkçe ile okuyup anlayabilmem için bir kitap aradım.M.Fatih Çıtlak hocamızda Kenan Rıfai efendinin kitabımı dedei makalelerimi dedi anlayamadım.Kenan Rıfai hocamızın yorumundan mesnevi okumalarını anlamak istitorum.Yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi rica ederim.

 9. sayın arkadaşım bu soysuz soner benim atam dedem şeyhülislam ömer hüsamettin efendiyide sabataistlikle itham ediyor dip notla ben torunuyum okuyunca dünyam şaştı neyseki araştırıp öğrendim alakası yok tamamen iyilik neyse cezasını buldu

 10. YAZAR DUCANE CÜNDİOĞLU’NUN SİVİL ŞEYH ADLI YAZISIYA TANIMAYA BAŞLADIĞIM KEN’AN ER RIFAİ HAZRETLERİNİN YANLIŞ TANINMASI ELBETTE ÜZÜCÜ.AMA KİM KAYBEDER ELBETTE KİŞİLERİ HAKİKATİYLE ANLAMAYIP İFTİRA ATANLAR.ONLAR İÇİN DUA ETMELİYİZ ALLAH DOĞRU YOLU GÖSTERSİN

 11. HAZRETLERİ ACABA LAİK MİYDİ 🙂 ESERLERİNDE VAR MI BÖYLE BİR YER BEN RASTLAMADIM.. MÜHİM BİR KONU.. ONU DÜŞÜNCESİNİ BİLMELİ VE İNSANLARI AYDINLATMALIYIM.. LAİK MİYDİ , ATATÜRK’Ü SEVER MİYDİ..

 12. bu adam dedem şeyhülislam ömer hüsamettin efendiyede
  iftira attı ali kirman

 13. sonerbyalçınn bir başka kitabındada yerler göklere sığdıramyor bu zatı kafam karıştı

 14. soner yalçn ın bu dinciler o müslümanlara benzemiyor kitabındada övgüyle bahsediyor ideal müslüman olarak gösteriyor..

 15. müşkül bir nakış değilse nedir o….

 16. Nihat bey,

  Bu güzel yazı için size çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Ben şahsım adına İnsan-ı Kamillere bu tip iftiralarda bulunanlara Allah’tan hidayet dilemekten başka bir şey yapmayan bir insan olarak, sizin bu çabanızı canı gönülden takdir ediyor ve tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizden razı olsun.

 17. Iştir kişinin ayinesi lafa bakilmaz. Neyin kafasini yasiyosun nihat bey. Peygamberimizin sunnetine ne kadar aykiri is varsa bu kiside toplanmis. Kör müsünüz yahu.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: