Sebataylar ve Mum Söndü

Bektaşi Urbasındaki Sebataylar ve Mum Söndü 07.12.2006

fff

Yazar: Yusuf Gezgin www.aktifhaber.com

  Her alanı kontrol etme hırsındaki Sebatayların pek çoğu (güya) ihtida ederken en rahat hareket alanı sunan Bektaşi toplulukları içinde gizlenmeyi tercih etmişler, bir tasavvuf, sevgi, insanlık yolu olan Bektaşiliği de deforme etmişlerdir. “Ali-siz Alevilik” gibi yaklaşımlarda bunların rolü olduğunu düşünüyorum. Provokatif olaylarla sürekli beslenen Alevi-Sünni gerilimi de Sebatayların kullandığı malzemelerdendir.  İnsan ve dost canlısı, kalender bir İslam yorumu olan Türk Aleviliğini toplumun diğer kesimlerine karşı geren Sebataycılar mezhep endeksli cepheleşmeyi sürekli körüklemişlerdir.  Son yıllarda güç kaybeden Sebataylar ülkenin kaderine hükmeden stratejik noktaları tutmakta zorlanmaktadırlar. Kara Türklerin her alanda artan etkinliğini ve uyanışını kıramamaktadırlar. Buna çözüm olarak Alevilere yatırım yapmaktadırlar.  

Yorum farkından dolayı dini duyarlılıkları daha az olan Aleviler laik-çi cephenin ana malzemesi olarak sunulmakta; körüklenen düşmanlıklarla bu kesim Sebataycıların etki alanında tutulmaya çalışılmaktadır. Her türlü milli, dini gelişmeye muhalefet etmede, Bektaşileri öne süren Sebataylar gerçekte kendi politikalarını uygulamaktadırlar.  

Nüfus artışında ciddi problemler yaşayan, kendi gençlerini Türkiye’nin hayati müesseselerine yönlendirmekte ve oralarda tutmakta sıkıntı çeken ve bu nedenle sürekli mevzi kaybeden Sebataylar bu açıklarını Alevi kesimle ve kontrol edebildikleri diğer kripto ecnebilerle doldurmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle Alevi vatandaşlarımızın devletin en kritik kurumlarına girmeleri ve oralarda tutunmaları için yol açmaktadırlar. Ne var ki Aleviler de Anadolu evladı ve Karatürktürler. Bu nedenle Alevilere güvenin ve dayanmanın bir sınırı vardır.

Hassas kurum ve kuruluşlarda en tepe noktalara kendileri yerleşirken Alevi kökenlileri ancak bir noktaya kadar çıkartmakta, oradan öteye yol vermemektedirler. Böylece hem en tepeleri tutmaya devam etmekte, hem de altlarını boş bırakmamaktadırlar. Yani Alevileri dolgu malzemesi olarak kullanmaktadırlar. 

Sabetaycı Yahudiler Alevilerin içine 19.-20. yüzyıldan itibaren sızmış, Alevilerin güvenini kazanarak temel öğretilerini değiştirmiş, Alevilik tarihi kitapları yazarak Aleviliği mecraından saptırmışlardır. Alevi gençlerin pek çoğunu kültürel değerlerinden kopararak rijit, protest birer ateist haline getirmeyi başarmışlardır.  

Toplumda yanlış olarak Bektaşilere mal edilen “mum söndü” olayı da aslında Sebataylara ait dini bir ritüeldir.  “Dört Gönül Bayramı” veya “Mum Söndü” diye de bilinen Kuzu bayramı 22 Adar’da (Mart) yapılır. Her sene kuzu eti ilk defa bu bayram münasebeti ile ve hususi merasimle yenir. Bu merasimde en aşağısı ikisi erkek ikisi kadın olmak şartıyla evli dört kişinin bulunması lazımdır. Bu çiftlerin sayısı artırılabilir. Kadınlar iyi giyinmiş ve süslenmiş oldukları halde sofra hizmetinde bulunurlar. Yemekten sonra biraz eğlenilir ve muayyen zamanda ışıklar söndürülerek karanlıkta kalınır…

Bu bayram vesilesi ile doğacak çocuklar bir nevi kutsiyeti haiz tanınırlar.” (Gövsa, Sabatay Sevi, S. 64) Ilgaz Zorlu da “toplu seks ve mum söndü olayının Tanah’taki birtakım dualardan kaynaklandığını” vurgulamakta, (Zorlu, Evet Ben Selanikliyim, S.51), hatta;  “bazı Sabataycı din adamlarının Lut örneğinden hareketle ensest ilişkiyi meşru kabul eden kararlar verdiklerini” ifede etmektedir. (Zorlu, a.g.e.S.62) 

 “Mum söndü”yü Sebataycılar “Sevi Mesih”in gelmesi için dini bir rükün olarak yapmaktadırlar. İnançlarına göre günahlar ne kadar yayılırsa kurtarıcı Mesihin gelmesi o kadar kolaylaşacaktır. Bundan dolayı ahlaksızlıkların ve dejenerasyonun arkasında bu kesim bulunmaktadır.   

Alevilik İslamın bir yorumudur. Gerçek dedeler Hz. Ali evladıdırlar. Dedelerin soyları yakın zamana kadar tutulmakta ve bilinmekte idi. Ancak son 100-150 yıldır Sebataycıların bu kesime yönelmesinden sonra bu silsilede de karışıklılar olmuştur. Pek çok Alevi derneğinin başına, Bektaşi tekkelerine dede olduğunu iddia eden Sebataylar geçmeye başlamıştır.  Aleviler inançları ve gelenekleri ile oynanarak istismara açık hale getirilmişlerdir. Alevi kardeşlerimizin; inançlarını tahrip ederek kendilerini toplumun diğer kesimleriyle kavgalı hale getiren yabancı unsurlarla mücadele etmeleri, istismar edilmekten kurtulmaları ve gerçek Aleviliğe yönelmeleri gerekmektedir.

Bu yaziya bir baska blogtan şerh:

Alevilik, yani “Anadolu Aleviligi” denilen sazli-sozlu Hurufiligi “Islamin bir yorumu” saymasi haricinde itiraz noktasi olmayan bir yazi; “Sabataist sizma” ancak boyle “Islami yorumlara” sizar, bunuda burada gorduk… Bir ilave de yapmak isterim; Bu hurufistler ile Sia’nin “galat” olanlarinin uzerinde “galat”liklarina yolacan, Sabatayist degil Yahudi tesiri vardir. Sapla saman karistirilmasin diye eklmek istedim.
http://oylesinelaf.blogspot.com/

**********************************************************************************************************************************************

MUM SÖNDÜ 

Bu söylencenin gerçek mucidleri ise bildiğiniz üzere MASONLAR’dır. İSRAİLOĞULLARI’dır. Bu mum söndü halen uygulanmaktadır, İşte mum söndü ile ilgili gerçekler;

***
Önce dönmeliğin ne demek olduğunu açıklayıp daha sonra da Yahudi dönmeleri tarafından “adar-kuzu bayramı” olarak anılan mum söndüye açıklık getirelim. Yahudi dönmelerin mesih kabul ettikleri Sabatay Sevi, 17. yüzyılın sonlarına doğru Kudüs’e yapmış olduğu seyehatte, ikinci mesih kabul edilen Nathan’la tanıştı. Nathan kudüste çok iyi tanındığından kendisinin peygamber, Sevi’nin de mesih olduğunu Yahudi halkına ilan etti. Bu hususta vahiyler aldıklarını, İsrailoğulları’na inandırdılar. Nathan’ın sahte peygamberliği ve Sevi’nin mesihliği o yıllarda vatansız olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan yahudilere hızla yayıldı. Kudüsten izmire dönen sabatay sevi, nathan’ın kendisinde verdiği büyük destekle, Osmanlı Padişahını devirme planları yapmaya koyuldu. Sevi’nin yapmış olduğu bu gizli planı haber alan Osmanlı idaresinin yetkilileri (osmanlının istihbarat gücü, bilinmeyen bir nedenden ötürü çok yüksekti) bu sahte mesihi izmirden istanbul’a getirterek Sultan’ın huzuruna çıkardılar. kAdı ve şeyhülislam önünde ya padişah fermanı ölümü, ya da tövbe etmeyi tercih etmekle karşı karşıya kalan Sabatay Sevi, Yahudiliği bırakıp İslamiyeti kabullenerek ölümden kurtulur…

Bu dönmelik anında “mehmet aziz efendi” adını alan sabatay sevi, böylesi göstermelik teba değiştirmesiyle kabbalacılığın ilk temsilcisi sayılmıştır. Kabbalacılık bir toplumun göstermelik din v miliyet değiştirerek, gerçekte gizlilik içerisinde kendi dünya görüşünü sürdürmesidir.

Yahudi dönmelerin ilk yerleşim merkesleri İzmir, İstanbul ve Edirne olmuştur. İzmir Kudüsten sonra sabatay sevinin hayatındaki önemli bir yer olduğundan, dönme ailelerin buraya yerleşmelerinden doğal ne olabilir ki? İzmir de ve İstanbulda halen varlıklarını sürdüren (existance) bu aileleri Kapancılar, Karakaşlar, Yalmanlar, İzmirliler ve İpekçiler olarak tanımlayabiliriz. Kapancı, Yalman ve İpekçiler evlilik yoluyla içlerinde çözülmeler oluşmuşsa da, Karakaşlar kabbala geleneklerine halen sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Yahudi dönmelerin önderi Sabatay Sevi, bütün günahları mübah saydığından “mum söndü ayinleri” onunla başlamıştır. Günah teorisinin önderi Sevi’nin kendi müritlerine ilan ettiği “eş değiştirme” mum söndü ayini, Yahudi yayın kuruluşu ŞALOM gazetesinden şöyle anlatılmakta:

“Bu bayram yahudilere düşman olanların koz olarak kullandıkları bir kutlama günüdür. Bu bayramda kutlama gecesi için katılanların mutlaka evli olmaları gerekir. Bekar olanlar erkek veya kız hiçbir şekilde kabul edilemez. Hatta bu bayram hakkında bekarlara bilgi dahi verilmez. O geceye katılan evli çiftleren şık giysilerini giyerler. Hanımlar kıymetli takılarının yanında, ziyafet masasındaki eşlere servis yaparlar. Bir müddet sonra hep birlikte eğlenildikten sonra, mum söndü ayinine geçilerek bütün ışıklar söndürülür. Evli çiftlerden kadın ve erkek istediğini tercih etmekte serbesttir.”

Sabatay Sevinin ardından Judah Toba Levi ile bu sapkın ayin bu günlere kadar ulaşmıştır. Mum söndü “22 adar” bayramı olarak halen kutlanılmaktadır. Artık sabayat Sevi ve Judah TOba dünyayı terk-i salat ettiklerinden, yeni nesiller bu mum söndünün en alasını yaparak, atalarının ilkelerine bağlılıklarını ispatlamaktadırlar.

Hristiyanlarda noel Aralık ayınınson haftasına rastgeldiğine göre “Adar 22” bir önceki haftadır ki bu tarih Yahudi dönmelerinin mum söndü ayinlerinin kutlandığı günlere tesanüd eder. 1995 Aralık ayına kadar bu ayini Türkiyede Ca. ailesi düzenlemiş, organizasyonlarını yapmıştı. Ca. kardeşlerden madenci ve mason Tony Ca.’nin eşleri Sedef Hanım kabbalacılığı ele alarak, İstanbul gecelerinde atalarının günah teorisi mum söndüyü, en modern bir şekilde tertiplemeyi ilke edinmişti.

Zaman zaman bekarlarında bu törene katılması istenmiş ve bekarlar için de “mum söndü” ayini yapmak için “muta nikahı” ön görülmüştür. Ülkemizdeki manevi değerleri yıkmaya ant içmiş yahudi dönmeleri ve mason ailelerin gençleri, son yıllarda “saokın tarikatı “adıyla bir grup oluşturup, başkanlığına da Serhan Ç.’i getirirler. Kızıl imam lakablı Serhan Ç. bütün eylemlerini Ziya S.’le birlikte yürütmüşlerdir. Bir dönem İstanbul üniversitesi işletme bölümünde okuyan Serhan Ç., Ulus’taki evini sapkın tarikatının karanlık işleri için üs olarak kullanmıştı. Tarikatın güzel konuklar sitesi *.Blok No:* Ulus’taki tekkesi, mason çocukları ve yahudi dönmelerinden teşekkül etmiştir. Bu tarikat tanınmış ailelerin kız çocuklarını (yahudi dönmesi ve mason) kendi tarikatlarına üye yapmayı prensip edinmektedir. Bekarlar için “muta” nikahı kıyarlar. Artık bunlar yasal olarak bekar olsalarda mutaya göre evlidirler. Bu tarikata göre hiçbir eş birbirleriyle 1.5 yıldan fazla evli kalamaz. Muta nikahı evlileri tarikat başı Serhan Ç.’in emriyle eş değiştirebilir.

Buradaki yazılarımda bazı aileleri mutazarrır etmek istemediğimdn, lise çağında olan genç kızlarımızın isimlerini açıklamak da istemiyorum…
Bütün bu gayri ahlaki durumların mucidi olan siyonist felsefe ve masonizm Türkiyemizin olduğu kadar, dünya ahlakının da en büyük tehlikesidir. Ne demek adar bayramı? Ne demek muta nikahı? böylesi kabbalacı yahudi dönmesi mum söndü ayinleri ve muta nikahlarıyla bu ülkeyi taciz etmeye hiçbir toplumun hakkı yoktur… Yahudi Hahambaşları “Yahudi ırkı en üstün ırktır” diye fetva vereceğine, çıksın bu dönmelerin sorumluluğunu da üzerine alarak bunlara savaş açsın. Ama neden Neve Şalom’dan çıkıp başlarını ağrıtsınlar ki? Nasıl olsa bu pisliği Türkiye çekiyor. İsrailoğullarının kurdukları siyonizme bağımlı mason locaları, o ülkelerin sırtında hamutlu semer olmuşsa, dünya yansa kafalarına takmazlar. Biliyorlar ki zaman denen acımasız takvim “siyonizm” den yana ibre göstermekte. Bir şeyi unutuyorlar, asırlar öncesi vatansız kalmışlardı. Yarım asır önce küçük devletlerini kurup palazlandılar. Dünya’ya kargaşa teorisini masonizmle sokayım derken yeniden vatansız kalırlarsa hiç şaşırmasınlar…

Süleyman Yeşilyurt. Bu yazi www.turkstudent.net/ forumlarindan aktarmadir.

 

The URI to TrackBack this entry is: https://kendihalinde.wordpress.com/2006/12/08/sebataylar-ve-mum-sondu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

139 YorumYorum bırakın

 1. Bir Alevi olarak hayatimda duydugum en sacma sey. Butun aleviler turk degildir. Ben kurt alevisiyim. Mum sondu olayida muslumanlarin alevileri asagilamak icin kullandiklari bir yalandir. Zira cem de mum yoktur. ciragi vardir ve yakilir sondurulmez. ana dolu aleviligi de ne demek ?????? Butun aleviler, Turku de Kurdu de, bilirki soyumuz Horasana dayanir. Hangi aleviye sorsaniz ayni seyi duyarsiniz.

  Dedelik sulale boyu devam edem bir seydir. Okulu yoktur. Ve herkes dedesini tanir.Tum sede sulalerinin de nereden geldigi bellidir. Corum lu bir alevinin dedesi Erzurumluda olabilir Corumluda. Bu yuz yillardir devam eden bir seydir.
  muslumanlar kendi ic hesaplasmalarini lutfen alevilige de bulastirmasinlar.Ne dende turkiyede ahkam kesen lerin hepsi sunnidir. Yok efendim Alevilik ilslamin yorumuymusta neymis. Once aleviligim semah donmekten ibaret olamdigini ogrenin ondam sonra fikir belirtim. Ayrica bir insanin Yahudu yada muslumanlarin dedigi gibi “donme” olmasi bizim ici hic fark etmez. Sonucta aleviler cektik leri acilari unutmaz. Onun icin de baskalrinin acilarini cok iyi arlar. Tukiyede musluman olmamanin ne demek oldugunu biz cok iyi biliyoruz. Bizim de nufus cuzdanimizda musluman yazar ama herkes aslini cok iyi bilir.

 2. allah razı olsun elinize sağlık

 3. selam çok güzel bi çalışma olmuş ellerine saglık bende beklerim http://www.asagiilica.blogcu.com kesin ugra

 4. Allah öbür dünyada bu topluluğun cezasını verecektir ayrıca bu dünyadada onlara gereken ceza verilecektir bundan emin olun sapıklıklar sürdükçe ilerledikçe onlar cenabı Allah tarafından bir müsibetle cezalandırılmıştır tarih boyunca.sabatay ve sürükledikleri sapıtmışlar lut kavminden ve diğer örneklerinden ibret almalıdırlar.Şüphesizki Allah c.c. hayasızlığı fenalığı azgınlığı yasaklar.tutasınız diye sizlere öğüt verir.(bu dünyanın bakar körleri battığınız bu batak ve kölesi olduğunuz şeytanada lanet olsun)

 5. gerçek alevilerin çok iyi insanlar olduklarını biliyorum
  sünniler gibi iabdetlerini yaptıklarını biliyorum
  bu fikre katılmayan sözde alevilerinde
  aslında sabetayist oldukları aşikar.

 6. bir yorumda mum söndünün “Müslümanların Alevileri aşağılamak için kullandıkları bir malzeme” diye bir arkadaşımız bahsetmiş. sayfadaki haberin tamamen okunması halinde mum söndünün alevi-sünni birliğini parçalamak isteyen masonlar tarafından çıkarıldığı ıspatlanarak verilmiştir. Ayrıca arkadaşımız “müslümanlar….aşağılama…” diye başalyan cümleyi tahlil edersek Müslümanların aşağılaması demek: Alevilerin Müslüman olmadığı anlamına gelir ki bu yanlıştır. Çıkarılan bu oyuna gelmememiz lazım ben sünni olarak çok üzüldüm. biz dinimizle kitabımızla biriz, bunu parçalamak isteyenlere meyil vermememiz lazım. biz birbirimizi bir mason bir hıristıyana göre daha iyi tanırız. selametle…

 7. alevi vatandas, bu elestiriyi yaparken hic düsündünmü, aleviligin cikis sebebini, ha unutmadan alevilik esittir bektasilik düsüncesinin yanlis oldugunu?? aleviligin horasana nasil geldigini?? alevi oldunu iddia ediyorsun anladik ama neoldugunu sende merak edersin artik. Buülkede aleviler kadar sünni kesimde sömürülen ezilen insanlar oldugunu unutmasan iyi olur. Ne mülümanlik ne hristiyanlik, yahudilik nede alevilik inanis acisindan gelecek nesillere düsmanlik yapmak icin cikmamis. ama senin gibi pozitif veya negatif önyargilarla dolu birilerine bunlari anlatmak zordur.

 8. bunlar ne biçim yorumlar böyle.yorum yapabilmek için belirli bir kültüre,bilgiye sahip olmak lazım.yukarıdaki yorumu yazan kürt alevisi kardeşimiz daha yazı yazmayı bilmiyor,kaldı ki bilgi sahibi olsun.alevi-sünni,türk-kürt düşmanlığı yartmak yerine biraz da bu işin arkasında kimlerin,hangi güçlerin olduğunu araştırsınlar.e tabi okumak lazım.bu konuları bilmek ve yorum yapmak için bu konularla ilgilenmek lazım.birikim sahibi olmak lazım.o zaman alevi-sünni yapay düşmanlığının arkasında yahudi,sabetaist,masonun,türk-kürt yapay düşmanlığının arkasında amerikanın olduğunu bilirlerdi.bir konu hakkında bilgin yoksa yorum yapma ki gülünç duruma düşme.

 9. güzel bi yazı olmuş. ama ilk yorum yapan arkadaş biraz saçmalamış müslümanların uydurmaları falan demiş. bunlar işte sabatayların yapmak istediği müslümanları ve diğer meshepden olanları birbirine düşürmek şu yazıyı okuyup nasıl böyle bi yorum yaparsın anlamak mümkün değil bir ülkeyi savaş yoluyla bölemezsin savaş açarsan daha çok birleşirler hele bizim gibi bi ülke. ancak böyle çok rahat bölebilirsin hem masrafsız hem işe yarar bi yöntemdir. tekrar teşekkür ederim yazıyı hazırlayan arkadaşa

 10. bir alevi olarak “kürt alevisi” olduğunu ilan eden arkadaşı pek çok açıan tasvip etmiyorum.Şunu özellikle belirtmek istiyorum, alevinin kürt’ü türk’ü kızılderilisi vs. nerneyse yoktur!alevilik bir din olmadığı gibi bir felsefedir özünde ve bu felsefeye her dinden,ırktan,dilden insan kendini adayabilir.en nihayetinde ben aleviyim diyebilen ve onun özünü iyi kavrayıp,bu düşünce yapısına uygun hareket eden her kim olursa olsun alevidir.birliğe,dirliğe çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde anlayamadığım bir diğer konu da “kürt alevisi” olduğunu iddia edenler neden hep bir ayrım ve bölücülük peşindeler! amaçları neler! böyle yaparak aleviliğin,gerçek aleviliğin de adını kirlettiklerinin acaba farkındalar mı !lütfen! alevlik birleştiricidir; ayrımcı değil…

 11. kürdün alevisi olmaz.. aleviliği benimseyen kürtler olabilir o kadar. kürtten aleviye sünniye kısacası türk e dost olmaz. anca yahudiye maşa olur..

 12. ya iktidar kavgasiyla yedin tebaasi hz huseyini sehid etmis diye kalkmis dinden uzaklasmiisniz varmi bundan otesi ,simdide siyasi kavgalar var koltuk sevdalilari
  sonucta niye muslumanlar dusman olmuslar butun muslumanlarin cani yanmadimi hz huseyin hz ali r a sehid edildiginde aleviler sanki kendi babalarininogluymus gibi sunnuleri dislayip ,aslinda alevilik sapiklik resmen daha cok sia icin yopru yapmak lazim busozum onlara gitsin kimse ehli sunnetten daha cok sevemez ehli beyti bos laflar bunlar boooos haneklerrr

 13. sizin icin tek kurtulus miracda Allah cc kalbimde iman olan herkes kurtulacak sozu olaki sitk ile kelimei tevhid getirm,is olasiniz Allahin rahmeti rizasi ama siz 5inci mezhebdekiler bi.liyorum ki sizleresunni oldurmek katl etmez farz fetvaniz var bunu lubnan kaynakli bir sitede okudum
  sizler ne oldugu bilinmeyen Allah korusun ylunu sasirmis insanlrsiniz Allah dogru yola ceksin nediyim
  yasasin gecek islam salaf menhec

 14. ben alevi değilim benim alevilere karşı bir olumsuz tavrım veya düşüncem bile yok..herkesin kendi inaçları vardır.alevilerin alevi olmayan kesim tarafından sevilmediği ve kınandıgını herkes bilir kimse kimseyi kandırmasın …bunun sebebi dinden uzak olmaları çogunlugunun içki kulllanmaları ,dini günlerde içki kullanırken demek istediğim ramazan aylarında …serbest olmaları …. alevi olmayan kesime göre sizin inanç şeklinizin değiştirilen ve sabtırılan incil gibi sahte ve sabtırıldığı mantığın anlam veremediği içindir…ben hanifiyim ve inanın hanifinin ne oldugunu tam olarak bilmiyorum neden hanifiyim…herkesin oldugu gibi baba neyse çocukta büyük ihtimalle o olurr…ileride değişmeler farklıdır ama o çok nadirdirr…bu hep böledir böle sürmüştürr..alevilerin hz.aliye karşı gösterdikleri sevgi saygı bilmiyorum inanç varmı tam bir bilgim olmadıgı için özürdiliyorum yanlış bişe dediysem hz. ali hz. muhammedin damadıdır ve halifedir halidfe islamiyeti yayandır peygamberden aldığı gibi yayandır halife dini yayan ve yöneten koruyandır…yani hizbullahtır ,hizbullah demek allahın askeridir bunu kimse inkar edemez ..asıl demek istediğimm biz babamızın atamızın dinini inaçalrını örf ve adetlerini yapıyoruzz… peki aleviler neden hz.alinin inaçları gibi inanca sahip değiller neden ..bence saptırılmış yollarından çıkartılmış bir inanç .. aleviler her zaman tarikat karşıtı olmuşlardır..ama hacı bektaşı da bir tarikat lideri idi osamanlıda yeni çeri askerlerine dua ederdi….kendisi büyük bir hoca allah dostu idi..kendisi din dersi verir idi.. şimdi alevi.com. da diyoki din dersleri kaldırılsın…ve ona benzer bir çok saçma sapan şeyler istiyoo..bence bu tür düşünceleri aramızda bulundurmamalıyızz…..herkes isteği inancı yaşabilir ama hiç kimse bu toprakların insanını bölemezz ….biz hepimizz bu toprakların sahibiyizz …bizi bölleerine ayırım yapmalarınaa izin vermeyelim ve bu mum söndü gibi oyunlara gelmeyelim…biz ne yaparsak bizden sonrakilerde onu yapar…

 15. Merhabalar.,
  Dilegim herkesin kutsal kitapların tümünü okumalarıdır, aradıkları soruları orada bulabilirler.
  Tüm peygamberlere aynı sevgiyi göstermeliyiz eger inanıyorsanız.
  Unutmayınki allah onlardan sadece insanlara hatırlatmaları gerektigini soylemiştir.
  Nedense herkes kendi dinini savunup daha ustun oldugunu kanıtlama geregi duyuyor, buna hiç gerek yoktur.
  Lütfen artık boyle şeyler yapmayalım, lütfen daha once kuran okumadıysanız aklınızdaki soruları, bildiklerinizi unutun ve okuyun sabırla sakin sakin okuyun, aradıgınız hersey orada yazılıdır.
  İnsanların kokenlerine gore ayırırsanız tarih boyunca yapılan hatalardan başka bişey yapmış olmazsınız.
  Tüm kutsal kitapları okumalısınız göreceksiniz arada hiç fark yoktur.
  Unutmayınki birinci kural allaha inanmaktır..
  Allah zengini zenginlikle, fakiri fakirlikle, körü körlükle sınar.
  Amacım ahkam kesmek degil.
  Her inanan okumalı ve okutabilmelidir.
  Her insan sadece kendi yükünü taşımakla yükümlüdür.
  Sevgiler

 16. yezitler uydurmış bu mum söndu iftiralarını bunlar kim yani yezit kim suni muslumanlar tarihte kendisi gibi duşunmuyenlere devemlı iftira atmışlardır suni muslumanlar bu yüzden hepsi cennemliktir

 17. iştee herkes bunları okumalı ögrenmeli alevilerde böyle seylerın gercekten olmadıgı onlarda müsmlümanlar.tek fark hz.ali yi diger üç halıfeen üstün tutmaları ve müslümanlık yolunda hz alinin izinden gitmeleridir .zaten hz.ali nin yoluda allah, allah peygamber yoludur. bu nedenle ki müslümanlar mum söndü yapmadıgına göre …. alevii toplulugunda da böyle bir sey yoktur .cunkü onlarda müslümandır 🙂

 18. _____
  On Mart 14, 2007 at 11:53 am Sally Said:
  _____
  Bir Alevi olarak hayatimda duydugum en sacma sey. Butun aleviler turk degildir. Ben kurt alevisiyim. Mum sondu olayida muslumanlarin alevileri asagilamak icin kullandiklari bir yalandir. Zira cem de mum yoktur. ciragi vardir ve yakilir sondurulmez. ana dolu aleviligi de ne demek ?????? Butun aleviler, Turku de Kurdu de, bilirki soyumuz Horasana dayanir. Hangi aleviye sorsaniz ayni seyi duyarsiniz.

  Dedelik sulale boyu devam edem bir seydir. Okulu yoktur. Ve herkes dedesini tanir.Tum sede sulalerinin de nereden geldigi bellidir. Corum lu bir alevinin dedesi Erzurumluda olabilir Corumluda. Bu yuz yillardir devam eden bir seydir.
  muslumanlar kendi ic hesaplasmalarini lutfen alevilige de bulastirmasinlar.Ne dende turkiyede ahkam kesen lerin hepsi sunnidir. Yok efendim Alevilik ilslamin yorumuymusta neymis. Once aleviligim semah donmekten ibaret olamdigini ogrenin ondam sonra fikir belirtim. Ayrica bir insanin Yahudu yada muslumanlarin dedigi gibi “donme” olmasi bizim ici hic fark etmez. Sonucta aleviler cektik leri acilari unutmaz. Onun icin de baskalrinin acilarini cok iyi arlar. Tukiyede musluman olmamanin ne demek oldugunu biz cok iyi biliyoruz. Bizim de nufus cuzdanimizda musluman yazar ama herkes aslini cok iyi bilir.
  ______________________________________________________

  Sevgili arkadaşım burda din-kültür çatışması yaşanmıyor.
  Süleyman Yeşilyurt arkadaşımız gayet açık bir şekilde makaleyi yazmış. Yazının tamamını oku istersen! Aleviler zaten müslümandır ve hiçbir müslüman başka bir müslüman kardeşinin dini veya ahlaki değerini tahrik edecek spekülasyonlarda bulunmaz bunu yapanlar ancak müslüman kimliğine bürünen dönmelerdir

 19. ERDOĞAN
  HZ. MUHAMMED İN YOLUNDADIR

 20. Münafıkların bir kolu olan Sabetayizm dinimiz İslam yok etmeye uğraşmaktadır buna hiçbir zaman izin verilmeyecektir.Ne siyonizm ne de onun bir kolu olan haçlı seferleri hiç bir zaman amacına ulaşamayacaktır.

 21. hazırlayan kişiye teşekkür eder saygılarımı sunarım

 22. Aleviliği savunan insanların bilgi yoksunluklarına şaşmamak lazım gelmektedir.Alevilik bir alt kültürdür.Ne bir dindir,ne de tarikat…Kızacaklar ama folklorik öğeleri ağır kaçan (Şaman inancından çokça etkilenilmiştir) bir alt kültürdür.Aleviliğin en önemli adamlarından biri (hatta şia nın kurucularından kabul edilir) Abdullah bin sebe bir yahudi dönmesidir. Tarihi Kerbela dönemecinde 2 tarafı ayrı ayrı provake ederek,bugünkü husumetin temellerini atmıştır.Dolayısıyla Alevilik zaman içinde yahudilikten etkilenmiştir.Ama bunu yapanlar Aleviler hiçbir zaman olmamıştır.Sabetayist toplulukların en fazla sızdıkları grup Alevi-bektaşi gruplarıdır.Kendi inançlarını bu süreçte empoze etmeye çalışmış ve de başarmışlardır.Koca ülkeleri bile etki alanlarına alabildikten sonra inaçları da kendi istekleri doğrultusunda formalize etmeleri bana çelişkili gelmemektedir.Alevilerin komplekslerinden arınıp her inancın birbirini iyi ya da kötü şekilde etkileyebileceği bilincine ermeleri gerekmektedir.Hoş şu anda yaşanan İslam inancının bile Hristyanlaştırılmaya çalışıldığını düşünürsek pek hata etmiş olmayız.

 23. bu farki belirttigin icin tesekkürler. bir cok yanlis anlama oluyor.

 24. Aleviler ve yahut Kızılbaşlar gerçek Türkler’dir. Bilgi edinmek ve şüphesini gidermek isteyen arkadaşlar Nihat Çetinkaya’nın “Kızılbaş Türkler” ve Ali Tayyar Önder’in “Türkiye’nin etnik yapısı ve Halkımızın Kökenleri” vs çok tabi kitaplarını okumlarını tavsiye ederim. Aleviler Müslümandır ve İslam’ın öz/batın yorumudur. Dönme ve devşirme yöneticiler ve din adamları bu samimi Müslümanları ve Türkleri baskı ve katliamlarla yok etmeye çalışmışlardır. Bizler bu oyuna düşmeyelim.

 25. bende aleviyim ve buluduğum yerdeki müslümanlar da bana mumu söndünün bir alevi geleneği olduğunu ısrarla soylerler ve alevileri küçük görürler ayrıca alevi cemlerinde allaha küfredildiğini iddia ederler. bnde kürt alevisiyim ve bunlar sadece benim şahit olduklarım. hiçbir dinde mum söndürme diye birşey söz konusu değildir ve yahudiliğin kitabını okuduysanız boyle birşeyi emretmediğinide görürsünüz. bunlar sadece kendini dünyanın merkezinde sananların saptırmalarıdır. bazı yahudiler boyle şeyler yapmış olabilir ama bu yahudiliğe mal edilemez. müslüman bir topluluk birini öldürse müslümanlar katil diye mi ortaya çıkacasınız? ayrıca alevilik bir yorum veya bir mezhep falan değil başlı başına bir dindir siz daha bunu kabullenememişsiniz çıkıp dostluktan bahsediyorsunuz yazık! aleviler kadar sünnilerde eziliyordur tabi ama kesinlikle onların sadece sünni oldukları için ezildiklerini ve hatta yakıldıklarını sanmıyorum. biraz tarafsız bakmaya biraz objektif olmaya çalışırsanız gerçekleri sizde görebilirsiniz. bu çatışmayı durdurmanın yolu oyle bol keseden sallamak değil gerçeklerle yüzleşmektir tarihle karşı karşıya gelebilme cesaretini göstermektir. umarım yazımımda bir hata yoktur da cahillikle okuma yazma bilmemekle suçlanmam.

 26. Yazınızı okudum ne den bütün sunii vatandaşlar aleviliği çarpıtılmış yada içinin boşaltığını düşünüyo eğer anadoludaki alevi köylerine giderseniz ibadetleri yerine getirildiğinin farkına varırsınız.Aleviliğe iftira ne zaman başlamıştır bence onu yazında insanlar anlasın ne kadar çok acı çektiğimizi sunii vatandaşlar hatalarını başkalarına atıp durmasın.Devlet alevilere kaç para bütce ayırmıştırki ibadetlerini ve felsefelerini yaşatsınlar ki bu durumda hatalı kimdir sunii vatandaşlar öncelikle kafalarından bu mum söndü iftirasını atmalılar ki ben her gün bunun kavgasını veriyorum ve bütün sunii arkadaşlarımın kafasında bu kavram vardır .Bu iftira acaba kim döneminde ne için atılmıştır bence bunları yazın .Aleviliğinin içine kimse giremez kolay kolay ki inançlarımız halen koyudur.

 27. ilgilenenler için, Doç Dr. Ümit Sayın’ın konuyla ilgili çok ilginç çalışmaları var,fikir edinmek açısından okumanızı tavsiye ederim.

 28. kürt alevisi şahıs.. kardeşim demeyi isterdim ama utanıyorum bunu demeye… ben sünniyim ama aleviolan ve benden daha sağlam müslüman olan okadar dostum varki anlatamam.. uyan artık siyonizim ve evangelizm düzeninin kölesi olmuşsun… tipik bir bölücü olmuşsun… yazık sana acaba senin gibilerinin kökü nezaman kazınacak…. sen alevi falan diilsin… şunu ne hakla söyleyebilirsin yaa.. müslümanlar aleviliği aşağılıyo… ne kadar küstahça bir laf ve gaf… Hz.Ali müslümandır… ve alevilerde ne çektiyse senin gibi sabetaycılardan çekmiştir… sen daha kendi özünü bilmiyosun… sert olduğum için özür dilerim.. ama böyle bölücüler oldukça Türkiye min önü biraz daha zor aydınlanacaktır… kalın sağlıcakla…

 29. once selam herkese herkesın yazılarını tek tek ınceledım bazı arkadaşlara hak verdım bı kac arkadaşta sadece sacmalamış burdan ozellıkle bı arkadaşıma seslenıyorum bu yazıları tekrar oku anla ve yorum yazacaksanda anlamadan yazma

 30. Yazıyı yazan arkadasın ellerine saglık.Kürt alevisi arkadasa 1kac sözüm var.sünniyi aleviden ayırmaya calısanlar artık alevileri de sınıflandırmaya basladı.Bundan haberin wardır eminim.artık bu sınıflandırmann ne denli büyüyücegini sen düsün.yazında siz müslümanlar gibi atıflar war.unutma ki sen de 1 müslümansın.alewilik 1 din deildir.müslüman göçebelerin müslümanlıga yeni 1yorumudur.ben her mezhepten insann bulunduğu 1 ailede yasıorum we biz cok huzurluuz.cunku ailemiz de 1amerikan yok:)alewi sünni weya 1 baskası farketmez ALLAH A İNANIRIZ BU BİZE YETER

 31. arkadaslar mum sondu die bı olay var bu kıtaptada yazıo inkar etmeyın nsl muslumansınız anlamadınm bi arastaında ole konusun

 32. merhaba, arkadaşlar bende mum söndü hakkında yazılanları okudum.bu bir tamamiyle bir iftiradır bunu bilesiniz.osmanlı döneminde bilinçli yapılmış alevi toplumu sindirilmek için yapılmıştır.bu bilimsel olarakta kanıtlanmıştır..bu iftirayıda başkaları yapıyormuş gibi kendinizi aklamanın bir anlamı yok..bu yazdıklarınıza aklı selim,içinde biraz insanlık olan kimse inanmaz..ve alevi bektaşi kızılbaş toplumu bu oyuna gelmez…ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır…karanlıkta kalmayın sakın ola…..

 33. Ya Türkiye’yi dinini örfünü adetini herneyini sevmeyen defolup gitsin bu topraklardan. Türkiye sunisi alevisi kürdü türkü lazıyla bir bütün. Bundan rahatsız olanlar , aşağılık kompleksine girenler bu toprakların ekmeğini yemesinler. Kendilerine daha rahat edecekleri topraklara sığınabiliyolarsa sığınsınlar. Eğer alevi olarak müslümanlığı kabul etmiyosanız sayın Sally Said neden alaviliğin meshep olarak kabul edilmesi için kendinizi yırtıyosunuz. Bu ülkenin yediğiniz her bir lokması haram olsun….

 34. NELER YAZDINIZ GENE KARISTI ORTALIK IKI DAKIKA RAHAT DURUN KIMSE DE DINLER HAKKINDA OGRETICI BIR SEY YAZMIYOR YAPMAYIN YAZIKTIR BIZE NE YA MUM YAKSIN ELEKTRIK YAKSIN YOK EVI DE YAKCAKSINIZ SIGORTA FALAN UGRAS ISIM YOKTU SIMDI VEYA SONSUN YAPAR YAPMAZ CIDDI OLALIM SIMDI LUTFEN ARKADASLAR VAR MI MUMKUNU YANI OLABILIR MI SIZCE ALEVI SAHISLARDA SUNNI SAHISLARDA ALINMAYIN BILE HERKES KENDINI BILIYOR GAZA GELIYORSUNUZ GAZA

 35. Ben cok sacma buluyorum,inanilmaz-aleviyim böyle bir masali ilk defa okuyorum. Aleviler katliyama ugradiklarindan cemlerini gizli yapmislardir buda halk arasinda yalinis anlasilmistir.Böyle sacma olaylari tv de islamciyiz diyipte namaz kilarken birbirlerine parmak atan delieride gördük,bu demek degilki islam böyledir: kadinlarini degistiren fadime sahin olayi gibi seyler cok oluyo bu bir kesime mal edilemez dinler icinde tarikatlar ,bir dini temsil edemez .sagilar

 36. aslinda tüm yorumlarda düsündürücü

 37. arkadaslar Tcnin kurucusu ve kurucu kadrolari tamamen bu yahudi dönmelerindedndir.Basta meemal yahudisi olmak üzre son türk devleti osmanli devletine hakaret ve bir milleti köklerinden ayirma girisimleri bu yüzdendir.

 38. yaziniz cok guzel olmus cok tesekkur ederim ama ilk yorum yazan arkadas cok ama cok sacmalamis cahilin onde gideni sanirim biraz yontulmasi lazim ama anlamaz bunlar zaten o yazdiklarinin yetmeleri bunlar nedemek istedigimi arif olan anlar.

 39. İlk yorumu yazan ‘alevi’ kişi sanırım ”Ali’siz alevi’lerden olsa gerek ki kendisini müslümanlıktan ayrı tutumuş,bununla birlikte aleviliği de ayrı tutumuş.Sanırım kendisi islam düşmanı,sanırım kendisi kelime-i Şehadet getirip müslüman olmamış.Allahaşkına ‘ben aleviyim’ diyip Hz.Ali,Hz.Hüseyin’in arkasından ağlayan,sızlayan bir kişi veya kişiler nasıl olurda müslüman kişilere kin ve nefret besler ? Hz.Ali,Hz.Hüseyin töbe haşa kafir miydi ? Müslüman değiller miydi ? Yoksa siz hakikaten Ali’siz aleviler misiniz ? Aleviliği çatı olarak kullanan ateistler misiniz ?Komünistler misiniz ? Vatan haini misiniz ? Bu nasıl alevilir ? Nasıl Hz.Ali sevgisidir ? Bu bir yana aleviliği islamdan ayrı tutup din oalrak gösteriyorsunuz.Kusura bakmayın,bunu yapan bir alevi asla ama asla Hz.Ali’yi ağzına alamaz.Dahası ‘alevilik dindir’ veya ’emzheptir’ diyemez.Bunun hesabı ahrette sorunr (hoş ya ahiretede inanmazsınız)

 40. türkıyede ve dunyada mılyonlarca kurt vardır bende bır sunni kurt olarak hz ali hz muhammet ıcın olumu goze almıs yerıne gecmıstır kerbala olayı cebraıl tarafından hz muhammete bıldırılmıstır ayetlerde ey muhammet ummetın torunlarını katledecek ama bu ıslamıyette ayrılıgı gerektırmıcek bıseydı alevılık neden ortaya cıkmıstır o bıle bı muamma herkesın ınancına saygı duymak lazım gelelım mum sondu olayına tam bır sapkınlık popeyn kavmınden bı farkı yok ben ınanmıyorum muslumanlıktan gelıp haz muhammedın damadına saygı duyan onun yolunda gıden alevılerın bole bısey yapıcana herseyın bası egıtım ınsanlar ınandıkları seyler hakkında egıtılmelıdır hep sorarım kendıme alevılık=ne=neden yoksa bır oyun bız hrıstıyamıyız ortadoks katalık olalım bır olay sonucu kerbala baska bı dın bır ınanıs olanı muahmmedı aliyi ayırmak ha cok duydum alevılerde ya muhammet ya alı bu tamamda pekı allaha kıtaba soven kendısını alevı olarak tanıtanlara ne dıcez eksıgım varsa duzeltın ama tek kelımeyle degıl acıklayarak ben buyum bunu bunu yaparım ama neden

 41. Bu yazıda, “mum söndü” diye bir kutlama yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı ve gerçek Alevi ve Bektaşilerde böyle bir şeyin kesinlikle olmadığı vurgulanmış; bazı insanların da neden bu iğrenç olayın Aleviler tarafından yapıldığına inandıkları(çünkü adamlar kendilerini Alevi olarak pazarlıyorlar!)gün gibi açıklanmışken; bazıları hala bile isteye envai çeşit fesatlıklarla Müslümanların arasına kin sokmak istiyorlar. Bizim burda dikkat etmemiz gereken en önemli husus; bu insanların provakatif yorumlarını dikkate alarak ipe sapa gelmez yorumlar yapmaMAKtır. İster namazımızla alay etsinler, ister başörtümüze dil uzatsınlar; gülüp geçelim. Biz gerçek Alevileri çok iyi biliyoruz. Onlar ellerine, bellerine, dillerine mukayyet olmanın bilinci içindedirler. Ha, sözde Alevilere alet olan Alevi kardeşlerimiz de olabilir. Ne yapalım? Mevlana’nın dediği gibi, başkasında beğenmediğimizi dönüp kendimizde arayalım. Sabır ve selametle

 42. yuh bir haber anca bukadar saçma uydurma olur yuh ya yuh ayıp ayıp bide konşunda din dersi vermeye başlarsınız kendinizden utanın…

 43. şu adını yazmayan zati muhterem meemal yahudisi kim doğruca yazarmısın kastetdiğin insanı adınıda yaz lütfen …

 44. beni tüm yorumlarım bu siteden hep silinmiş.Bu da bende bu site sahibinin ilüminati olmasını şüpe uyandırdı

 45. ben bir musluman olarak mum södü saçmalığına inanmıyorum unutmayınki aleviler birer insandırlar ben bu konuyu çok araştırdım ve alevilere karşı bir karalama olayı war bence aleviler son derece sıcak kanlı insanlardır BİRİNE ÇAMUR AT İZİ KALSIN olayı war bu türkiyede unutmayınki ALTIN CAMURA BATMIŞ ALTIN YİNEDE ALTINLIĞINDAN DEĞER KAYBETMEMİŞ …. bu saçmalıkların türkiyede yaşanması beni gerçekten üzüyor ben alevilerin kötü olduklarını asla düşünmüyorum … butun herkese teşekkürler..

 46. Öncelikle herkese merhaba. Makalede ele alınan konu Alevilere üztü kapalı bir iftira göndermesi niteliğinde. Alevilik soyla geçen ve Türklerin öz inancını teşkil eden bir paradigmadır. Mumsöndü olayı ise Osmanlı’nın Alevi Türkmenleri kırmak için kılıf olarak ortaya atılan bir İFTİRAdır. Buna inananlar veya inanmak isteyenler bırakın Müslüman olmayı insan dahi olacağında şüpheliyimki, böyle bir olayın -anne bacı tanımamazlığın- olabilir olmasını düşünmek psikoloji de yansıtma olarak geçer.
  Aleviler en namuslu insanlardır. Türk geleneklerini en canlı yaşayanlardır. Hem Türk olan hem Hakk Muhammed Ali sevgisi olan – hadi kendimle de çelişmiyeyim- ÖNCE İNSAN olan Aleviler nasıl böyle bir şey yapabilir. ALLAH’tan korkun…

 47. Kasım 1, 2007 4:27da yorum yazan duygu rumuzlu arkadaş! Çok Komikmişsin…. Güldürdün bizi tüm ofiss 😀
  sayın Sally Said ha :D.. Said puaaahhh 😀
  Söyleyelim de cahil kalma.
  Said, ingilizde söylemek fiilin ikinci halidir. Sally dediki anlamına gelir. Nerde yaşıyosunuz siz ya.. Hepiniz birbirinizden cahilsiniz. kalkmış bir de utanmadan din polemiklerine giriyorsunuz. Ama siz olmasanız biz kimle eğleneceğiz. 🙂

 48. SİZDEN COĞU ARKADAŞA ÜZÜLÜYORUM OKADAR CAHİLLERİNİZ VARKİ ARANIZDA. BEN HANEFİ BİR ARKADAŞINIZIM İLK OLARAK ŞUNU SÖYELEMEK İSTERİM MÜSLÜMANLIKTA 5 DEĞİL 4 TANE MEZHEP VAR VE ALEVİLİK BU MESHEPLERİN İÇERİSİNDE YER ALMIYOR.
  AYRICA KÜRT ALEVİSİ DİYE BİRŞEY YOKTUR. KÜRT ALEVİ OLMAZ OLAMAZ ZATEN TARİHİ BİLENLER BUNU İYİ BİLİR. SADECE UZUN YILLAR ALEVİLERİN ARASINDA YAŞAYAN ZAMANLA EVLİLİK SONUCU OLUŞAN COCUKLARA BUNLAR KÜRT AMA ALEVİ DENİLDİYSE O BAŞKA Kİ BÖYLE BİR ŞEYDE SÖYLENMEZ ZATEN.
  ÜLKEM TÜRKİYEDE OKADAR ÇOK CAHİL VARKİ İNSANLARIMIZ AZINLIK OLARAK YAŞAMANIN BİR AYRICALIK OLDUĞUNU ZANNEDİYORLAR. ÜLKEMİN BİR ÇOK BÖLGESİNDE YAPTIĞIM ARAŞTIRMALARDA KENDİNİ KÜRT ZANNEDEN AMA ASLINDA OĞUZLARIN KOLLARINDAN GELEN İNSAN VARKİ İŞTE GELMİŞ BİRDE YZLAN YANLIŞ YORUM YAZIP OYLE DEĞİL BÖYLE DEME CÜRETİNİ GÖSTERİYORLAR İŞTE ASIL HAİN SİZSİNİZ.
  MUM SÖNDÜ DENİLEN OLAY HAKKINDA BİR İKİ SEYDE SUNLARI SOYLEMEK İSTERİM. MUSLUMANLARI BOLMEK İSTEYEN İNSANLARIN BUNU SABETAY LARLA YAHUDİLERLER BİLEREK KARISTIRIP İNSANLARIN KARSINA CIKIP YAYGARA YAPMALARIDIR. ALEVİLER İCİN MUM SONDU BAZI ALEVİLİĞE KARSI OLAN OSMANLI PADİŞAHLARINDAN DOĞMUŞTUR. BUNLARIN TOPLANMASINI YASAKLAYAN OSMANLI PADİŞAHLARI ETRAFTA ASKER GEZDİRİP TOPLANMIŞ ALEVİLERİ TUTKLATMASIYLA BAŞLAR. ALEVİLERDE BUNDAN DOLAYI TOPLANDIKLAR EVLERDE OZAMN LAMBA OLMADIĞI İCİN MUM YAKAR VE BAĞLAMA CALARAK SOHBET EDEREK ZAMAN GEÇİRİRLER. KAPIYA BİR KİŞİ NOBETCİ OLMAK ÜZERE KOYARLAR. ASKERLERİ GOREN NOBETCİ KAPIYI SİFRELİ ÇALARARK ALEVİLER MUMU SONDURUR VE EVİN DİĞER ÇIKIŞLARINDAN HEMEN DIŞARI CIKAR VE ORADAN UZAKLAŞIRLAR. ALEVİLERDE SÖYLEDİĞİNİZ YONDE BİR MUM SÖNDÜ TARİKATI YAPILMAZ UNUTMAYIN ONLARDA MÜSLÜMAN.

 49. alevilerde müslümandır ama müslümanlığın ortadoks yönü olan yani islamın özünden uzaklaşmış olan sunni anlayışın gereksiz olduğunu kabul ederler insanı gerçek huzura götüren yol için ne gerekli ise onu alırlar gereksiz olana gereklidir demezler faydalı ise faydalı gerekli ise gerekli gereksiz ise gereksiz derler.müslüman olmanın tek şartı tek bir yaratıcıdan başka yaratıcı yoktur ve onu herhangi bir nesneye benzetmemektir bunu söyleyen herkes müslümandır.aliyide muhammedide kabul etmese müslümandır yaradan katında .insanın kişilerin peygamberliğini kabul etmesi yada etmemesi gerçek tanrı anlayışına kavuşmasına engel değildir.ama tanrı anlayışını elde etmiş insanlarada vardır ve sonsuza kadar olacaktır.musa isa muhammed ali………………. devam eder gider.

 50. evet mumsöndü diye birşey var..eskilerden sünni teyzelerimizden biri yakın alevi köylerinden birine gelin olmuş
  bu olaydan bahsedermiş,alışamadığından,garip geldiğinden..evli-bekar farketmiyormuş,isteyen istediğiyle beraberlik kurabiliyormuş..
  Allah saptırmasın ne kadar sömürülmüş islamiyet..
  madem aleviler müslüman ise neden onların getirdiği hükümleri yerine getirmezler?dinsizlik hükümlerini benimserler?alevilik diye ne din ne de mezhep yoktur
  sadece islamiyetin yorumudur mix edilen..
  islamiyet birleştiricidir
  Allah yar ve yardımcımız olsun..

 51. ÖNCELİKLE BU MUM SÖNDÜ OLAYINI ÇIKARTAN GERİ KAFALI KENDİNİ BİLMEYEN ZAVALLI İNSALAR BİZİM GİBİ OLAMADIKLARI İÇİN ÇAMUR ATABİLİYORLAR BEN BİR ALEVİ OLARAK BU MUM SÖNDÜ OLAYINI YAZILANLARDAN ÖRENDİM BİZİM İNANCIMIZ DA YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ DİR KENDİLERİ GİBİ MADIMAK ÖTELİNDE CANLAR YAKMADIK MASUM İNSANLARI ÖLDÜRMEDİK DEDİKYA YA BİZ ALEVİYİZ HER KEZ ALEVİ OLAMAZ BU LAFI ÇIKARTANIN DÜNYASI YOK İNANCI YOK ALLAHI YOK VE BEN ONLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUM….

 52. sabetaylar hakkındada aleviler hakkındada konuşacaktım ama yukarda bir dürzünün yazdıkları beni çok kızdırdı dürzü ‘said ‘kelimesinin anlamını bilmeyen arkadaşımızla alay etmiş ulan dürzü ingilizce bizim 2.anadilimiz mi öğrenmek şart mı ingilizler bok verse al bunu ye dese yersiniz sizler baksana ingilizce hayranısın ya batı hayranı ezikler

 53. türkiye de yaşıyorsak birlik olmalıyız.alevi de sünnide şehitlerimiz var.lütfen bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.

 54. Bende alevıyım.ve bu mum sondu olayıyla ılgılı cok soru alıyorum.Hem soruyolar hem aldıkları cevaptan tatmın olmuyolar.Ne beklıyolar bılmıyorum.Mum sondu olayını onların soyledıgı gıbı kabul etmemızımı.En cok aldıgım bır dıger soru hz alı namaz basında olduruldugu ıcın namaz kılmıyorsunuz banyoda oldurulseydı banyomu yapmıcaktınız boyle sacma sorular karsısında ne cevap verecegımı sasırıyorum bılıyorum kı bunları bana soranlar zaten cevap vermeye degmıcek ınsanlar ınsan soruda soruyosa usülünu bılmelı soracagı konu hakkında azda olsa fıkır sahıbı olmalı kı neyı ne ıcın sordugunu bılsın.bunlara laf anlatmak zor anca kendılerı kandıran beyınlerını yıkayan o sakallılara ınanmıslar.ve fıkırlerını degıstırmek zor ıyıkı bır alevı kızıyım ıyıkı alevı olarak dogmusum….

 55. siz sünnileri beyinleri yıkanmış sakallı tarikatçı olarak gördükçe kaybedersiniz alevi dostum siz yolunuza biz yolumuza elbet ahirette kimin kazandığını göreceğiz siz sapık inanışınızda devam edin

 56. 1200lü yıllara kadar sunni olan Iranlılar, arapların arasında eriyip gitmeyelim bizim bi farkımız olsun %90 aynı inanca sahip olalım ama Şii olup ayrılalım diye sonradan ayrılmışlar. %10 farklı bir inanşla Şii olmuşlar ama bu şiilik anadoluda öyle bir hal almışki sadece bu %10 luk fark kısmı din diye almışlar. O yıllarda teknoloji yok, yol yok, iletişim yok ne yapsınlar köyde yaşayan krolar koyun gibi güdülmüş. Şehirli insan takılmışmı bu saçmalığa, alevlilerin hepsi köylüdür, o dönemde iletişimden eğitimden yoksun kişiler. İşin komiği bu çağda okumuş etmiş insanların hala yüz yıllar önceki kroların inançlarını savunması. Hz.Ali bağlamamı çalıyodu ?

 57. yaa bu anasınınkızı mıdr nedır….ne sacmalıosun sen beee….ne demek alewılık sapıklık bı seydır ne bıcım konusuosun sen gerızekalı…sen gıt ılk basta yazı yazmayı ogren sonrada alewılıgın ne oldugunu!!!!ben bı alewı genc bı bayanım heryerdede solerım alewı olmam kımseytı delıp gecmes ozellıkle senın gbı orumcek beyınlılerı!!!!!sızın gbı ayırımcı ınsanlar yuzunden bu haldeyıs!!!!delı kuyuya taz atıo akıllılarda pesınden gıdıo….!!!bırı ortaya atmıs mum sondu olayını herkes ınanmıs gordunuzmu ole bı ahlak nerde war yaaaaaaa…….yapan psıkopat yapıo alewı olmasımı sart!!!!!!!uzuluorum bole dusunen orumcek beyınlılere yazık!!!!!

 58. iste bu dusuncelerde saten yezıtlerden cıkma ahmet arkadasım!!!!!!!!!sapık soz konusu olunca sızdende cıkabılıo!!!!!ya sız genc ınsanlarsınıs yapmayın bu kafada gtmeyın yazık yaaaa!!!!!!!!!hepımız ınsan deılmıyıs????hepımıs ALLAH yolunda deılmıyıs??????nereye gıdıosunus bu dusuncelerle yaaaa…..genc beyınler barı yapmasın bunu ALLAH ASKINA YAAAAAAAAAAA

 59. ya ben uyuz oldum he burdakı bıkac kısıye sapık mapık demısler!!!!!!!nerelerınden cıkarıolarsa….gunumuzde kurtlere genelıne terorıst dıe bakılıo dıme….bı ıkı tane cıkıo kurtlerden terorıst butun kurtlerı ole bılıolar burdakı beyınsıx bıkac kısı gbı!!!!!!!!!!!oysakı pıslık pıslık ıste cıkan pıslık kurttende alewıdınde sunnıdende ordanda burdan da cıkar ıste dıme ANASININ SALAK KIZI dıme AKILLI AHMET arkadasımız!!!!!!HEPİMİX İNSANIZ INSAN HEYYYYYYYYY GERI KAFALILAR HEPİMİZİ KIM YARATTI HEEEE BEYINSIZLER HEPİMİZ Bİ SEYE İBaDET ETMIOMUYUS HEEEEEEEEEEE !!!!!!!!YA WARYA HERSEI YAPARSINMIS BU ORUMCEK BEYINLERI ASLA AMA ASLA DEGISTIREMESSINIZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 60. Baş yazı ve yorumları okuduktan sonra ;
  Benim aklıma gelenler ve bildiklerimle beraber düşündüğümde ise toplum olarak bizleri kimler yönlendiriyorsa onların bizlere aşıladığı gibi yaşadığımız ortaya çıkıyor.(Alevi denen kişi alevi öğretisiyle hayatını devam ediyor), yargılıyor ama kendisini değil! sünni denen ise ki varsa? şayet TÜRKİYEDE sünni diye bi kesim? Bence sünni bi dava yokki! böyle bi kesim olsun.Gelelim mum söndü denen ahlaksızlığa malesef böyle bi durum var bu topraklarda halende yapılıyor.Yok padişahların alevilere mal etmesiymiş, yok sünni kesimin alevilere mal etmesiymiş, bir dünya zırva dolaşıyor ortada.Tavsiyem Ilgaz ZORLU’nun EVET BEN SELANİKLİYİM kitabını okumanızdır. Adam selanikli ve sebatay aile mensubu konumuz mum söndüyü kitabında anlatıyor ve bunları yazdı diye ne kadar sebatay mensubu tarafından dışlandı bunlarıda yazdı kitabında.Demekki mum söndü bu topraklarda yapılıyor nasıl yapıldığını kitabındaanlatmış ayne baş yazıda olduğu gibi.Şimdi alevilere sözüm şu ki! ” size düşen asırlık zamanlardan tarihinizi temizlemek sahte kahramanlardan” Eğer temizlemek isterseniz içinizdeki sahte kahramanlarınızı yani sahte dedelerinizi yani sabataycı dedelerinizi biraz sebatay hakkında bilgi sahibi olunuz size kaynak eğer bulabilirseniz okuyunuz Mim kemal ÖKE ‘nin Kutsal Topraklarda Siyonistle ve Masonlar kitabını. ÖKE kitabında yahudi tarihini ve dönme tarihini yazmış bektaşi tekkelerine nasıl dönmelerin nasıl girdiğini yazmış.Okuyunuz cahilce dedelerinizin anlattıklarıyla değil de incelediklerinizle bi kez daha düşününüz.Bu ülkeye sünni masalını uyduran dönmeler alevilerin başına geçtikleri günden beri alevileri bu uydurdukları sünniliğede düşman etmiştir.
  Müslümanlıkta sünnilik diye birşey yoktur ALLAHA inananın sünnisi alevisi olmaz, zencisi beyazı olmaz,sarışını esmeri olmadığı gibi dönmüşü dönmemişide olmaz ki ALLAHIN huzurunda O’ na yakınlıkla uzaklıkla insanların farkı vardır yoksa ŞÜPHESİZ ONUN YARATTIKLARI ONUN NEZDİNDE YARATILMIŞ VE EŞİTTİR.
  DİKKAT! sünnilik şiilik ve alevilik nerelere ekilmiş pis tohumlardır bakınız Mezopotamya dedikleri yerlerde yaşar ve buralarda yaşayan insanlar bu düşüncelerden dolayı birbirlerini yer durur devamlı nçin dersiniz. İsrail bayrağına bakınız anlarsınız iki çizgi vardır ve iki çizgi arasında yahudi yıldızı vardır. iki çizgi dicle ve fırattır ve iki nehir arası mezopotamyadır ve mezopotamyanın temsil edildiği yerlerde ise israil yıldızını koymuşlar bayrağına.KURANI naletlediği gibi varmış bu millet demekki kendi çıkarına hislendiği bu topraklarda vatan olmak için bu topraklardaki insanları birbirine kırdırmaktadır.Niçin, çünkü vatansızdır bu pislikler vatan olmaya çalışmaktadırlar. SORU? Olabileceklermi peki?
  olmadılarki tarihleri boyunca şimdi olsunlar BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN KANDIR TOPRAK EĞER ÜSTÜNDE ÖLEN VARSA VATANDIR!!!!!

 61. Yazılanları okudukça şok oldum.Biz bu muyuz dedim. Malesef buyuz.
  Birbirini yiyen insanlarız biz. Araştırmaktan aciz.Türkçe konuşmakan aciz. Saygı yok sevgi yok ne yazıkki.
  Önce alevilerin içinde yaşayan biri olarak bir yanlışı düzeltmek istiyorum alevilerde “eline beline diline sahip ol” diye bir söz vardır. Mum söndü olayını hiç görmedim ve çoğu memleketlerinden göç ettiklerinde kendilerine sorulduğu zaman haklarında düşünülenleri öğrenmişler.
  Yani aleviler mum söndü yapmazlar.
  Sebatayistlerin yapıp yapmadıklarını bilemiyorum belki yapmışlardır, belki söylentidir.
  İnsanların Allaha nasıl ulaştıkları bizi ilgilendirmez. Kimse kendini yaratıcının yerine koyup kimseyi yargılamasın.
  Kimsenin namazı başka kimseye fayda ve zarar sağlamaz.
  Kimin hangi davranışıyla cennete, kimin hangi davranışıyla cehenneme gideceğine ve yaratıcının kimi affedip kimi affetmeyeceğine biz karar veremeyiz.
  Biz kul hakkıyla gitmeyelim yeter.
  O yüzden insanların inançlarına kulaktan dolma bilgilerle sapıklık yaftasını yapıştırmayalım ve kul hakkıyla gitmeyelim bu dünyadan.
  Gelelim Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük lider Atatürke dil uzatanlara bu gün burada yazabilmenin, babanın kim olduğunu bilmenin sebebidir Atatürk.
  Bak ırakta Bosnada babaları belirsiz çocuklar, tecavüze uğrayan erkek ve kız çocukları var onlardan biri olabilirdin.
  Türkçemize sahip çıkalım, kültürümüze sahip çıkalım, oyunlara gelmeyelim. Çok okuyalım,araştıralım.
  Dört bir yandan akbabalar ülkemize göz dikmişler, savaşarak alamadıklarını bir takım oyunlarla almayı planlıyorlar onlara hizmet etmeyelim farkında olmadanTürkiye bölünmez bir bütündür, kurtuluş savaşında dedelerimiz hep birlikte savaştılar bunları hatırlayalım.
  Doğuyu Ermenilerle yahudilere verecekler.İstanbulu Egeyi alacaklar.Akdenizde hızla toprak satın almakta yabancılar. Karadenizde pontus hayalleri var.
  Kavga etmemiz onlara hizmet eder. Ülkenize, dilinize, kültürünüze sahip çıkın.Kardeşin kardeşi vurması akbabaların işine gelir, onlara bu fırsatı vermemek için kardeş olun, birlik olun, düşman dörtbir yanda, pusuda ellerini oğuşturararak bekliyor.Sevindirmeyin.İstediklerini vermeyin.

 62. Arkadaşlar Bakın Mum söndü bir sacmalıktır size sadece soru soruyorum kim bacısıyla yatar ? Cok sacma demi insanın tüyleri ürperiyor evet ben Aleviyim Hemde Allahına kadar herşeyini biliyorum bu yolun biz Kızılbaşlar baş koymuşuz bu yola yolumuz Muhammed Ali yoludur Onun icin bu yolda Daha neler neler cıkacak karşımıza

 63. HERKESE MERHABA,
  Yahu arkadaş herşeyi nasıl birbirine karıştırdınız?

  1. Alevi = Hz. Peygamber’den sonra Hz. Ali’nin halife olması gerektiği görüşünde olandır!
  *HZ. ALİNİN SOYUNDAN GELENDİR!

  Bektaşiliği nedense Alevilikle karıştırmak moda olmuş!Bu cok normal, bektaşilik aleviliğin bir koludur yada şöyle söylersek daha doğru olacaktır Aleviliğin yeni bir oluşumudur 1240lı yıllardan sonra..

  –> CEM EVİ :bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu tespitlere itibar etmeden ve bununla beraber Geleneksel Alevilik kabullerini dikkate almadan, adab ve erkanın yürütüldüğü bu mekanların, bazı kişiler tarafından İslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliğe ait cami, kilise ve sinagog gibi birer mabet olarak gösterilmeye çalışıldığına şahit olunmaktadır. İslam’ın ondört asırlık teori ve pratiğinde hiçbir zaman caminin alternatifi ve muadili bir ibadethane olarak görülmemiştir. Dolayısıyla bugün itibariyle daha çok Cemevi ismiyle anılan ve tasavvuf geleneğindeki benzerleri gibi adab ve erkanın yürütüldüğü bu mekanların da, camilerin alternatifi ve muadili görülmesine yol açacak bir algıya neden olunmaması gerektiği açıktır. Çünkü cami, belli bir mezhebin, namaz kılanların ve camiye gelenlerin, Sünnilerin veya Hanefi-Maturidi anlayışını benimseyenlerin değil; mezhebi, meşrebi ve İslam içi inanç grubu, dini pratiği ne olursa olsun, bütün Müslümanların ortak mabedi olmuş ve böyle algılanagelmiştir.
  Oysa Hz.Ebubekir ve Hz.Ali Camide namazlarını kılmışlardır!

  2.”Mum söndü” sadece evliler arasında, dikkatinizi cekerim aile içersinde değil! en az 2 çiftten oluşuyordur!ve bir yahudi rituelidir ve hala sürdürülmektedir deniyor..Alevilere sabetaycılar tarafından camur atılmaktadır hala ve hala…

  Allah’a şükür hepimiz insanız…. eee onlarda

  Bunlar benim araştırmalarıma göredir, yanlışım varsa ltf düzeltiniz.
  –> Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için!
  Bizi yaradan rabbimiz için,Genç Türkiye Cumhuriyetimiz için el ele devam hep birlikte…

 64. herkese selam arkadaşlar çok guzel konular konuşuluyo buralarda bende turkum hem musluman hemde turkum hemde seriatcıyım.kurtuluşta huzurda islamdadır ilk once bi arkadaş sunnılige atıfda bulunmuş nedense ne yarası varsa anlamadım benim alevi arkadaşım çok hiçbiriyle bi sorun yasanmıyo aşagılanma falan da yok alevilige gelince once HZ.ALİ nin yolundan gidin sora ben size hak vericem HZ.ALİ de bizim HUSEYIN de bizim HASAN da bizim biz onlar için oluruz oldururz gerisi boş laf neyse allah hidayet versin ben bu aleviligi çozemedim ama şu an bu masonlar daha onemli er yada geç buralarda gidecekler yeterki biz hep dogru partılere oy verelim

 65. Ben bilecikliyim ve kayı boyundan geliyorum iyi kötü
  tarihimizi bilirim ve benim bildiğim.Anadoluya gelen ilk boylar karahanlılar ve gazneliler etkisi ile sünni mezhebini benimsediler daha sonradan gelen boylarsa horosan erenlerinin piri sayılan Ahmed yesevi’nin öğretileri ile islam ve islam öncesine ait olan türk kültürünü harmanladılar ve aleviliğin ilk temelleri atılmış oldu.
  Osmanlının karakoyunlu ve akkoyunlu türk devletlerine karşı açtıgı savaşta sırf bu yüzdendir çünkü bu iki türk devletide alevi yani şii mezhebine mensubtu, çalıdıran zaferinden sonra yavuz sultan selim han bölgede bulunan sünni kürt aşiretlerine yetki vererek bu bölgedeki alevi türkmenlerinin dünyasına yıkmıştır (alevilik türkmen boylarında vardır,kürt boylarının tamamı sünnidir)o zamandan bu yana tam 500 yıldır bu baskı devam etmiştir ve sonunda alevi türkmenler can ve mal korkusu yüzünden kürtçe konuşmaya ve kürtler gibi yaşamaya başladılar sonundada kürtleştiler.bkz.kaynak rıza zelyut yabancı kaynaklara göre türk kimliği

 66. Arkadaşın biri kürtten sünniye, aleviye ve türk’e dost olmaz demiş. Arkadaş bu ülke için tek ve senin gibi ahmaklar vergi vermiyor, askerlik yapmıyor. çanakkale’de kurtuluş savaşında pkk ile mücadelede her zaman en önde olduk ve olmasınıda bildik. geri zekalı ve ahmak bir yapıya sahip olmasaydın getriye dönüp şöyle bir bakardın. haddini bil müslümanlık babanın tekelinde dğil ki biz Elhamdülillah müslümanız. sen nesin acaba

 67. “Mum Sondu” meraklisi cok arkadas var anlasilan.. Konuya oyle bir dalmislarki.. Yahu adamlar kendi mahremlerinde ister mum sondu yaparlar ister mum dikti yaparlar. Bundan size ne bize ne ?

  Mum Sonduculuk mu daha ahlaksizca yoksa Kerhane isletmeciligi mi ? Kerhane isletmeciliginin mesru goruldugu bir yerde bu mum sonduye takmak olsa olsa bu konuya duyulan ilgidendir.

 68. Bir ilave yorum daha yapayim.. Sabetaycilar kendi inanclari geregi Mum Sondu yapabilirler. Bundan diger inanclara ne ? Mesela Muslumanlari ne ilgilendirir?! Sadece olayi nesnel olarak aktarirsin, elestirirsin ve yoluna devam edersin. Mum sondu sadece ve sadece o fiili isleyenleri ilgilendirir. Tabi ayri bir husus da var. Eger birisi bu eylemin pozitif propagandasini yaparsa o zaman siz de negatif propagandasini yapma hakkina sahip olursunuz.

 69. Şimdi bi yahudi bu tartışmaları okudu ise hedefine ulaştığını kesinlikle anlamıştır. Adamların yapmak istedikleri zaten bizi birbirimize kırdırmak içerimizde sürekli kaos ortamları yaratmak ve bunları canlı tutmak çanakkalede dedelerimiz yan yanayatıyor baskıcı devletin tüm eziyeti hepimizin üstünde tabi bu devlet ne kadar bizim o da farklı konu ama bizim tartışma konumuz alamadığımız Viyana yı ne zaman nasıl alabiliriz dünyaya adaleti tekrar nasıl getiririz olmalı diye düşünüyorum. Alamazsak da problem yok bizim yönetmediğimiz bir dünya ne halde herkes görüyor.

 70. Anadolu halkinin sorunu mum sondu mu ? Hayir kesinlikle hayir. Derdimiz basimizdan a$mi$. Midemiz ve beynimizi igdis etmisler. Ne karnimiz doyuyor ne de beynimiz. Yani Anadolu halkini surundurmek icin surekli oyun oynuyorlar. Bizleri Sabetaycilarin dini inanclari ilgilendirmez. Bizleri Onlarin ekonomik, sosyal, siyasal ev askeri alanlarda kurduklari hegomanya ilgilendirir. Biz bunlari desifrelemeliyiz ve halkimizi aydinlatmaliyiz. Mum sonse ne olacak ? Her tarafta zaten zina almis basini gidiyor !

 71. arkadaşlar herkese öncelikle selamlar herkes aklını mantığını bir kere sorgulasa okları kendine cevirse bu oyunların sadece bu bayrak altında yaşayan insanları kardeş kavgasına itip bölmek olduhunu anlayacakdır bu ülke kültürüyle ve insanlarıyla tamamen dünyada yaşanan en zengin kültürü ve folklörü barındırıyor… tabe bazı gerçekler unutulmamalıdır her insanın yeryüzünde inanç ve yaşama özgürlüğü olduğunu ve bunun hiç bir Allah kulundan başkasına verilmediğini her insan yaratanda yargılayacak olanda Allah’ dır herkez ortaya attığı bazı sözlerin iftiradan ve kul hakkından ileri gitmediği açıkdır kendini elhamdülillah müslüman kabul eden bi kimse

 72. arkadaşlar herkese öncelikle selamlar herkes aklını mantığını bir kere sorgulasa okları kendine cevirse bu oyunların sadece bu bayrak altında yaşayan insanları kardeş kavgasına itip bölmek olduhunu anlayacakdır bu ülke kültürüyle ve insanlarıyla tamamen dünyada yaşanan en zengin kültürü ve folklörü barındırıyor… Tabi bazı gerçekler unutulmamalıdır her insanın yeryüzünde inanç ve yaşama özgürlüğü olduğunu (buna herhangibi mezhep din dil ırk vs.. farklılığına rağmen) ve bunun hiç bir Allah kulundan başkasına verilmediğini her insan yaratanda yargılayacak olanda Allah’ dır insanlar ancak boş sözlerin ve gönül kırıklığından başka bir yararı olmadığını boş egosu yüzünden anlıyamıyor. herkez ortaya attığı bazı sözlerin iftiradan ve kul hakkından ileri gitmediği açıkdır kendini elhamdülillah müslüman kabul eden bi kimse bunun farkında olacakdır bizim dinimizde ayrımcılık olmadığını herkes yeniden hatırlasın imanın zorla olmayacağınında herkes farkına varsın eğer bu ülkeyi zamanında beraber kurtarıp özgürlüğümüzü ulu önder Atatürk ve Ulu Türk Milleti topluluğu sayesinde kazandığımızı bu oyunları bzim milleti bölmeye gücü yetemeceğini ancak bizim kendi milletimiz karar verecekdir ve bu güçlere karşı ancak birlik ve beraberliğin etkili olacağı kanısındayım … herkese hayırlı akşamlar yanlışım var sa af_ola:)

 73. Cümleten selam aleyküm, ben de bir aleviyim ama her sey den önce elhamdulillah mülümanim. Islamin temel sartlarini yerine getirmeyipde ben aleviyim ben sünniyim veya suyum buyum demenin hic bir anlami yoktur!! Haci Bektasi Hz leri bir Allah dostudur cem de bir zikir halkasidir, tabiki simdiki yapilan cemlerin pek benzerligi kalmamistir!! Zaten her seyden önce samimi bir sekilde müslümanliga sarilan bir kul boyle alevi sünni tartismalarina girmez bu avamin isidir, Allah rizasini aramak daha güzeldir su 3 günlük dünyada. Rabbimi cümlenizden razi olsun insallah!!

 74. Bir Alevi olarak Sabataycı değilsen üzerine alınma. İnançlarını tahrip ederek kendilerini toplumun diğer kesimleriyle kavgalı hale getiren yabancı unsurlarla mücadele et, istismar edilmekten kurtulmak ve gerçek Aleviliğe yönelmek için de bol bol oku! Sadece DEDELERİ dinleme , kalbini de dinle !

 75. ya benim bi arkımın annesi anlatmış..gençken çok yakın bi arkadası mum söndü filan yapıolar demiş…ama benim mantığıma uymuyor çok saçma…inanç gereğide olsa mantığa uymayan şey yapılmaz…ben inanmıyorum alewilerde mum söndü olduğuna..ama alewi kimliğine sığınıp yapanlar olabilir…gerçek alewi yapmaz…ama ne yalan söylüyüm kafamda hala soru işaretleri var..bide alevi çıktığım var ondan araştrmak istiyorum..
  kötü bişey dediysem özür dilerim…pek bilgim yok bu konuda..

 76. ya uğraştığımız konuya bakın ya türk kürt alevi sünni nedir bunlar ya hepimiz insanız arkadaşlar kendinize gelin dış güçlerin oyunlarına gelmeyin.mum söndü nedir ya bazı gerizekalılar yok efendim varmış yok bi teyze anlatmış nedense hep miş miş gözünüzle görmeden hiçbirşeye inanmayın alevide müslümandır allah yolundadır kurana bağlıdır..alevilere laf eden geri kafalılarda peygamberimizin sözlerini araştırsınlar…hepinize teşekkürler

 77. cok güzel yazilmis bilimsel bir yazi.tsk.ler.ama yorumcularin cogu cok cahil.özellikle kürt yahudileri,yahudi diyorum cünkü biz biliyoruz kimler alevi,kim seviyor hz.ali yi,zaten hz.alisizse alevilik olamaz.kul ramazani tutmayabilir,namaz kilmayabilir.ama inkar ederse namazi ve orucu kesinlikle alevi degildir,ya sebataycidir yada oyuna gelmistir. ama hz ali yapisacak ahirette yakalarina.geci bunlar ahirete de inanmazlar.kosmos varken dimi dönmeler?!

 78. kim buna inanıyosaa allahhh belasını versinnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 79. bnim erkek arkadaşmda alevi ama ailem asla we asla ewlenmemmizi istemiyolar bn hemşireyim arkadaşmda radyolog tam aile kriterlerimize uygn ama şu meshep farklılığı war :::::((((((

 80. siz kendinizi müslüman görmüüyor musunuz.HZ ALİ’yi örnek almanız gerekmez mi? KURAN-I KERİM’e itaat etmeniz gerekmezmi? buna inanmıyosanız kusura bakmayında bence siz ALEVİ de değilsiniz.

 81. “Ey benim nefislerine zulmeden kullarım.Allah’ın rahmetinden ümidsinizi kesmeyin.Allah bütün günahları bağışlar.Allah gafur ve rahimdir”(zümer suresi 53,ayet)
  Yorumlarınızı atarken ahiliğe lütfen inanç demeyelim bu konuda sizi uyarıyorum çünkü Şiilik bir mezheptir.Düşünce özgürlüğünü benimseyen ve akla önem veren İslamiyette farklı yorumların ve mezheplerin çıkması kaçınılmazdır.Bu zamana kadar İslam aleminde ortaya çıkan mezhepler gerçeği bulmaya katkı sağlamada bir çaba olarak görülerek dini zenginlik olarak bakılmış ve hoşgörüyle karşılanmıştır.Fakat ahilik le islamiyeti karşılaştırıldınızda ahiliğin başlı başına islamiyetten uzaklaştığını görürüz artık hoş görüyle bakılacak bir tarafının olmadığını anlarız yukarda yazılan makelede buna kanıttır lütfen dinimizi saptırmayalım saptırılmasınada izin vermeyelim…

 82. vaybe neler varmışta haberimiz yok…

 83. Bir kere üssteki yazı gayet güzel. Üstelik de aleviler içindaha da iyi en azından bu mum söndü olayı her ne kadar gerçek ya da iftira ise de onları kurtarmış oluyor.
  Fakat aleviliğe okuduklarımdan ve duyduklarımdan bakacak olursak müslümanlıkla hiç bağdaşmadığını görüyorum.Eğer aksini savunan varsa şunları sormak isterim namaz kılmak, Ramazan Ayı içinde oruç tutmak bir kere islamın şartlarından değilmi? Allah bizlere Peygamber efendimizi örnek yol gösteren olarak elçisi olarak göndermedi mi? Kur-anı Kerim Kitabımız değil mi?
  Hem Peygamber efendimizin sünnetlerine uymuyor O’nu kabul etmiyorsunuz hem de Peygamber soyunu Hz. Ali devam ettirdi diyorsunuz asıl Allahın Nebi sine saygı sevgi bağlılık duymanız gerekmez mi bu durumda bu nasıl tezat?? sonuçta biz de Hz. Ali ye sevgi saygı duyuyor dualar ediyoruz ama sonuçta O da peygamber efendimiz gibi bu dini yaymaya çalışan Allah dostlarından idi. Onun adına farklı bir yol deyip islamiyette hiç olmayan şeyler yaparak nasıl onun yolunda oluyorsunuz cidden merak ediyorum.Kusura bakmayın ama işinize gelen kısmını alıp çoğunu inkar ederek müslümanlığı yaşamış oluyormusunuz cami yok,ramazan da oruç yok, namaz yok,bunlar islamiyette varmı? bence var.. ya sizce??
  sünnilerde de bunları yapmayan var ama inkar da etmiyorlar bu böyle değil şöyledir deyip Allah tarafından açıkça belirtilen şeylere hiç bir Müslümanım diyen kişi inkar edemez.İnsan ya bunlara uyar müslümanım der ve müslümandır ya da ben müslüman değilim inançlarım da bunlar sizden farklıyım der o zaman onu anlarım.Bu çelişkilere cevap verebilirseniz bende aydınlanmış olurum.Şunu da belirteyim ki Hz. İsa da Peygamberdir O’na da Kitap indirilmiştir fakat hıristiyan alemi bunları değiştirdiği için(Ki en son din ve Peygamber gönderildi) bugün bu noktada ne kitaptan ne peygamber den bi haber olarak hıristiyan olarak hayatlarını sürdürüyorlar sizin olayınız da böyle bir şey gibi geliyor bana farkı varsa buyrun anlatın…

 84. diyelimki aleviyim veya sünni deyelimki namaz kiliyorum veya kilmiyorum oruc tutuyorum tutmuyorum allah beni sanami emanet etti sana ne kardesim sen ibadetini yap elalemin dedikodusunu neden yapiyorsun yanlis yapiyorlarsa cezasini onlar cekmiycekmi yoksa sanami sorucaklar neden bunlar böyle yapti diye aradan 300 sene gecmis simdiye kadar senin gibi bilgiliye raslamamislarmi 300 sene sonra dogru yolu senmi göstericeksin adam ben böyle müslümanim diyor hesabini kendi vericek hayret birsey

 85. Teyzeler derler tabi onlara da başka teyzeler demiştir.
  Arkadaşlar pencerenizi genişletin. Bunu da ancak okuyarak ve başkalarının gözünden olaylara bakarak , insanları tanıyarak,hoşgörüyü öğrenerek, severek saygılı olmayı öğrenerek yapabilirsiniz.
  İnsanları sevin hatta bütün canlıları sevin yaratıcısını seviyorsanız.
  Size hiç bir zararı olmayan insanları sırf ramazanda oruç tutmadıkları için düşman görmek aşağılamak yanlış.
  Orucu size mi tutuyor ne biliyorsunuz belki o o kadar iyi bir insanki sizin tuttuğunuz oruç onun seviyesine gelmenize yetmeyecek.
  İnançlarından dolayı insanlara düşman olmayın.
  Mum söndü diye birşey yok, içlerinde yaşıyorum hiç duymadım, görmedim.
  Hatta onlara bunu soranlara önce şaşırıyorlar sonra kırılıyorlar.
  Öyle ya size de gelip annenizle yatıp yatmadığınız sorulsa siz ne hissedersiniz?
  Okuyun tarihi çeşitli yerlerden okuyun. H. Alinin kim olduğunu peygamberimiz öldüğünde 3 halifenin o sırada ne ile meşgul olduklarını, Ayşenin peygamberimizin vefatından sonra nasılda onun ehlibeytine savaş açtığını kamel savaşını filan okuyun.
  Muaviye ve yezitin kim olduklarını okuyun. Peygamberinizin torunlarına ve ehlibeytine düşmanlık edenlere nasıl hz. dediğinize şaşırıp kalacaksınız.
  Ebu süfyan, ömer,osman,ebubekir bu islam büyüklerinin soyunu araştırın. Emeviler kimdir bir hatırlayın.
  Kuranda aklınızı kullanmanız emrediliyor sürekli, peygamberin sünnetinden önce Allahın size emrettiğini eksiksiz yerine getirin önce .
  Aklınızı kullanın, iyi insan olun zaten peygamberimizin de örnek alınacak şeyleri bunlardır.

 86. okuyun

 87. bunlara hiç gerek yok müslümanım dye geçinip HZ.MUHAMMET (S.A.S) hazretlerinin en çok güvendiği kşi olan HZ.ALİ ye ve onun evlatlarını bukadar kotulemsı gercekten cok yazık ınsanlıgın yoldan cıktıgı su zamanda hangı musluman bır alevıden zarar gormus ben alevi kürdüyüm kımseyı bu zamana kadar ayırmadım ayırmamda bu arada mum sondu dıe hıc bırsey yoktur yahudılerın yaptıklarıda benı ırgalamaz hıc bır musluman evladı kendı namusuna baskasının goz dıkmesıne kendı rızasıyla ızn vermez lutfen herkes bırlık ıcınde yasasın boyle sacmalıklara meyıl vermemelıyız …. ayrıca alevıler musluman degıl dıyenlerde utanabılırler emın olun ben muslumanım dıyen bır cok ınsandan daha cok ıbadet ederler

 88. YA BIRAKIN ARKADAŞLAR NEDİR BÖYLE DİDİŞİYORSUUZ YAZIK GERÇEKTEN BİRSÜRÜ YORUM YAZAN LAR VAR AMA BİLGİ MAHİYETİNDE YAZILAN YAZILAR 10 PARMAĞIMI GEÇMEZ YA BİZLERİ SİZLERE NASIL TANITMIŞLAR YAZIK GERÇEKTEN BAKIN BÖYLE BİRBİRİNİZE LAF SOKACAGINIZA GELİN CEM EVLERİNE AKLINDA KAFASINDA BİR ŞÜPESİ OLANLARI BİZZAT DEDELERE SORUN BU NİYE DİYE BURDA BİRBİRİNİZE LAF SOKMAYIN BAKIN BAZI ALEVİ ARKADASLAR YAZDIKLARI YAZILARIN FARKINDA DEĞİLLER BU KONU HAKKINDA ŞÜPHESİ OLANLAR CEM EVLERINE GİDİN DEDENİN SÖYLEDİĞİNİ İSTER CAMERAYLA İSTER SES KAYDI YAPIN BULUNDUGUNUZ MÜFTÜLÜĞE GİDİN DİNLEDİN YADA ALIN YANINA İMAM VEYA MÜFTÜYU CEM YAPILIRKAN GİDİN DEDEYİ SUALE TUTUN İŞTE O ZAMAN ŞÜPHENİZ KALMAZ BEN BURDA BİRŞEY YAZSAM YANLIŞ ANLAYANINIZ İLLAKİ OLUR EN GARANTİSİ KAYNAGINA GİDİN..

 89. aferin yaz< babam yaz ne oldu ne öğrendik yorumcu kaynıyo ortalık.el ay giderken biz daha müslüman kim diye tartışıyoz.bırakın kimin iyi olduğuna cenabı
  allah karar versin çalışıp teknolojiyi ekonomimizi yaşam standartımızı artıralım mecburen bende yazdım..
  bakın amerika bilgisayar çıkarmış böle sanal birbirimizi yiyoruz .şimdide açılım.geçelim bunları
  yatırımları sanayiyi istanbulun nüfusunu anadoluya yayalım marmaradaki tarım arazilerine kurulan fabrikaları alıp değersiz arazilerde sanayi olmayan illere götürüp herkese ekmek verirsek ithalat 100 milyar
  ihracat 200 milyar doları yakalamanın yollarını arayalım en tehlikeli insan aç insandır.aydınlık yarınlara

 90. bence alevilik diye bi şey yoktur varsa da hz ali den geldiğine inanmıyorum ahlibeyt maşa olarak kullanılıyor alevi kelimesi bile Judah Toba Levi denen sapkın kişinin isminden gelmiştir bu şahıs mum söndü ayinleri yaptıran kişiydi anlayacağınız hz aliyle hiçbir alakası yok böle bir din mezhepte yok bunu hiçbir kaynak kabul etmez gelelim hz aliye yani peygamberimizin damadına yani 4. halifeye kendisi çok büyük müslümandı allaha kurana ve hz muhamme de sonsuz bağlı bir müslümandı beş vakit namazını kılan efendimizle saf tutmuş bir insandı ve sünniydi şimdi diyeceksiniz o zaman mezhep mi vardı zaten şimdi ki sünniler o zaman ki müslümanlığın ta kendisidir alevilik de böylelikle çürümüş oluyo aleviyim diyen kişiler gerçekten hz ali nin yolundan gitselerdi zaten otomatikmen sünni olmuşlardı namaz kılarlardı oruç tutarlardı hacca giderlerdi neymiş hz ali namaz kılarken şehit oldu diye namaz kılmıtorlarmış ama o ölürken bile namaz kılarken öldü böle bi saçmalık yok iyi o zaman birileri de çıksın hz ömer taraftarı olsun hz ebubekir taraftarı olsun hz osman taraftarı olsun yeni saçma sapan mezhepler türesin yapmayın lütfen allah birdir onun kulu ve elçisi rasulu sav dir kitabımızda kurandır alevi kardeşlerimiz de kandırılmış kandırılırken saptırılmış toplumlardır

 91. şunu solimki kurdun alevisi die bişey yok bu sadece ermenilerin kurtuluş sawaşı sırasında olumden kurtulmak için uydurdukları bir yalandır. mum söndü olayları ise yukarıda zaten açıklanmış ne diyor okadar azgınlık yapacakzın ortalıgı o hale getireceksinki mesih gelsin yahudi kabalası budur yorum yapan veya ilgilenen arkadaşlar soner yalçinin efendi 1 ve efendi 2 kitabini okusunlar

 92. buna inanan zihniyetlerin ALLAH BELASINI VERSIN
  HERKES BU KONU UZERINDE SANKI COK EMINMIS GIBI YORUMLAR ATIYORLAR BI BOK BILDIKLERIDE YOK .. CAHIL TOPLUM … KARALAMAK COK BASITIR AMA IFTIRA ATTIGIN O TOPLUMA O KADAR KISININ AHINI ALMAKTA VAR MASUM INSANLARIN .. BISEY DEMEDEN ONCE KIRK SEFER DUSUNUN

  KENDINIZI BASKALARININ YERINE KOYUN ..
  INSANLIK OLMEDIYSE

 93. merablar ilk olarak belritiyim ki bu yazı bir deneme türü makale değil.Bir akademik çalışma değil. aynen bizi yaptıgımız yorumlar gibi..

  Evet sabataylar kendielr saklamak için çeşirli yöntemlere başvurdular fakat burada ilk akla gelmesi gerekenler alevi kardeşlerimiz değildir. ayrıca sünniler olarak son 50 yılda olanların hep alevilerle ilişkilendirmeyelim gercekte beni bile sıktı bu durum .

  sabatylar osmanlı zamanında kendilerini osmanlıdan ziyade yahudilerden saklanmayı hedef edinmişlerdir o yuzden herhangi bir islami inanışı öne itmelerne gerek yoktu. sadece munafık bir yaşam surmlaeri yeterliydi.
  osmanlının ise bu konuya sebatay sevinin devleti parcalama girişiminden sonra mudahale etmiştir. hatta hahambaşlarıda osmanlıdan yardım istemiştir sebatayın etkisiz hale gelmesi için. sebatayı yargılayan divanın da padışahında sebatayın canını kurtarmak için islamiyeti sectigini göz önunde bulundurmak istedgini göz onunde bulundrursak alevileri kulanıyolar savının ne kadar dayanıksız oldugunu anlayabilriz.

  bu dmek değildir ki sebataylar aleviler yada sunniler yada ermeniler… arasına sızmışş değildir fakar şunu unutmayınki sebatayların amacı bunun tam aksidir. SEBATAYLAR kendi aralarında evlenirler hep.

  mason ve siyonistlerin sebataylar bakış acısı;

  1960 darbesi bunun en guzel örnegidir.
  yeni bir ülkenin kurulmasını fırsat bilen sebataylar ülkeinin cesitli pozisyonlarını ele geçirdiler bu durum turkiyede farkedilmeden uluslararası arenada cok dikkat cekti. ingiliz locaları aracalıgıyla amerikan locaları ve siyonist cemaatler 60 darbesini tertipleridler aslında hedef ulkemzde sebatay akımıydı
  birazcık düşünürseniz sebatay akımı en buyuk tepkiyi hahambaşlarından almıştır tarih boyunca. ulkemizin kuruluşunda da özellkle lozanda hahambaşlarının etksini yok saymak adil olmaz dolsyla bu sabataist akıma en cok mason localrını kendilerine alet eden siyonstlerin tepki göstermesi şaşırtıcı olmaz.

  ve dikkat edin 1938 katliamı yaşamasına ragmen aevi sunni catışması hiç gundeme gelmemiştir bu tarihlere kadar. bu da alevi kardeşlerimizi sabatistlerin aleti die itham etmenin yersiz oldgunu bi kez daha gösterir.

  mum söndü sebataylarda değil yahudi tarikatlarda vardır. cuma gunleri ailenn en yaşlı kadını güneş batmadan önce bir mum yakar. bu muma sebatay mumu denir. kendiside bir yahudi olan hatta haham olan sebataya adını babası bundan etkilenerek koyar .
  ama mum söndü olayının sebatayla ilşkilendirilmesi ironktir.

  peki sebatayın meşru saydıgı sapıklık neydi? sebatay
  evli çfitlerin eş değiştirmesini ortaya cıkaran bir yolu kutsal saydı bu zamanla daha da yozlaştı.
  sebatay bunu yaparken kendi cematının saf halde artmasını hedeflemiş ayrıca cematının baglıgının artmasını saglamlaştırmak istemiştir. bilindigi gibi sebatay cinseliği bir ihtiyacdan daha cok bir hiyararşi ve sadakat aracı olarak görmuştur. 3 karısı olmasına ragmen bunlarla ilşkiye girmez.

  alevilere atılan iftira;

  ülkemzde istikrarı istemeyen bir çok odak alevi sunni catışmasını hedefler cunkü nufuz bakımndan bu catışma gayet faydalı bir diyalektik oluşturucaktır. örnegin alevi katlimaların birinde sanırım maraş katliamında olayı tetiklyen 2 ögretmenin öldürülmesinde çok ilginc bi detal vardır . biri sunni biri aleviydi bu ögretmenlerin. ama 2side sol görüşlüydü.hatta öldürlen
  ögretmenler perşembe ikndi vakti öldürülmesi ragmen bir seklde cenaze tam ertesi gun cuma namazından sonra
  verilmştir. bu sırada ne bi yapıldı sunniler tuzaga düşürüldü.
  aslında alevi sünni catışması die aktarılan olayda bir sag sol catışması sag sol catışması neden maraşda bu kadar etkili oldu çünkü maraşda kıymetli toprakların hepsi sola yakın alevilern elndeydi o yıllarda toprakların kıymetini attırıan etken ise pamuk tarımı verilerini pamuk üretmni araştırakrak bulbilrsiniz
  sonuçda her zamnki ortak düşmanımız kapitalizm işte
  fakt bu bize hiç gösterilmez ceşitli ylanlar atlılır hatta bu yalanalara bazen en arştırmacı kişiler bile inanır o kaar cok oyun var ki artık gerisini hesaplayın. zaten bu yalanlar olmazsa ortak düşmanımız vahşi kapitalizmi farke edip birleşiriz ve bu bizi guclu kılar o yuzden kapitalizm bizlari ayırmak için yalanlara ihitiyacı var ve malesef başarılılar…

  mesela ilk yrumu yapan arkadşımız heralde yemegini bile kardenden ayırıcak derecede başarılı

  kürt alevisiyim diyor
  müslümanlar yanlış biliyor diyor
  müslüman değiller ki bunu soyluyor
  muslumanlık ne demek biliyormuş

  cevaben;
  alevinin kürdü turku olmaz bu bir

  cübbeli ahmet hoca defalaca eger birinin kalbinde hz ali sevgisi varsa o bana kardeştir der defalarca hatta bunları dile getrmemmsi için bi çok yerden para bi teklif edilir. ama her seferinde red eder. fethullah gülen mumsöndü yalanını defalarca bu iftira alevi kardeşlermz yapıln insanlık ayıbıdır der yanlış mı biliyomuşuz bu iki

  musluman olmayan biri nasıl hazreti aliyi bektaşyı benmser alevilik bir islam kaynaklı bir inançtır ha biz onları dogru bulmayız onlar bizi ama her ikmiznde musluman değildir die yargılamak hakkın vermez.bu da üç

  msulumaklık kelimeyi şahadetten başlar alevi ler hz Muhammed (sav) saymadan nasl hz aliyi (sa) sayarlar
  hz ali kimin için canını defarlca feda etmeye razı oldu. alevilik bir felsefe bir türevdir ama islamiyetten kopmuş değildir

  unutmayın bir kapitalist ilk yorum gibi bir yazı sever.

  ben kapitalizmi bir örnekle acıklayacagım; ingilterede
  dünyada enfazla aclık oranının etiyopya da yaşandıgını anlatamazsınız neden mi cunki ingiltere bi çok sebzeyi etiyopyadan alır. bu şu demek ülkesindeki bi çok insan ölürken açlıktan, bir toprak ağası ingilzler için sebze yetiştiriyo para karşııgnda etiyopyada buyrun size içinden cıkılmaz hale getiridgmz mezhep ve din ha bir de etnik saygısızlıkların amacı ..

  hepnize ii gunler dilerim..

 94. yazılanlar doru

 95. savulun, boynunun üzerinde beyinden azade bir kafa gezdiren sözde müslüman firavunların Musa’sı olmaya geldim!

  yahu kardeşim,siz iki gram din bilginiz ve etrafınızdaki yobaz eşiniz dostunuzdan duyduklarınızla neler sallıyorsunuz böyle? anasınıkızı olan bir müfteri tutmuş demiş ki ‘alevilik sapıklıktır’. ey benim cahil kızım, git bir araştırma yap bakalım hapishanelerde, hırıszlık,tecavüz,gasp,cinayet gibi suçlardan yatanların yüzde kaçı alevi yüzde kaçı sünni. çıkan sonuç sana sapıklığın ne tarafta olduğunu gösterecektir. bak benim cahil evladım, iyi dinle; bizde çocuk 2 yaşına geldikten sonra hep şunu duyar büyüklerinden: ”eline,beline,diline sahip ol”.eğer ki bir kişi hırsızlık yaparsa,cana kıyarsa,zina ederse hatta ikinci bir evlilik yaparsa düşkün ilan edilir ve alevi camiasından uzaklaştırılır. ahlaka edebe bu kadar değer veren bir inanç sistemine sen kimsin de sapık diyorsun şaşkaloz?! siz kimsiniz de bizlerin anneleri,kızkardeşleriyle seks yapacak kadar çürümüş olduğumuzu iddia ediyorsunuz? şöyle bir titreyin kendinize gelin, edep ya hu!

  gelelim bir diğer yanlış bilgiye; mumsöndü iftiralarını yahudiler sabetayistler atmışmış. be hey benim memleketimin düşünmekten aciz, herşeyin arkasında israil’i arayan sağcıları; açın da osmanlı kaynaklarını karıştırın. bu iftiralar 16.yüzyıldan beri var. daha sabetay sevi piyasada yokken başladı bu karalama kampanyası. sebebi de sizin asla kabul edemeyeceğiniz bir şey: anadolu türkmenlerini tehdit olarak gören yavuz sultan selim,sünni halkın kızılbaşlara nefret duyması için alttan alttan verdi bu ateşi.

  vay vay vaay, demek aleviliğin kurucusu da judah toba levi’ymiş ha? yahu arkadaşım sen hangi tarlanın mahsulüsün? bektaşilik aleviliğin koludur diyene de gelsin bu cümle; aleviliğin özü bektaşiliktir. judah levi, levi strauss, lee cooper falan aramayın. içinde türkmen gelenekleri yer alan islamın batıni yorumudur. temelini atan da abdullah sebe ya da süleyman seba değil muhyittin arabi’dir, hallac-ı mansur’dur, cüneyd bağdadi’dir.bunların temelleri üzerine lokman parende,hoca ahmed yesevi gibi mutasavvıflar türkmenlerin yaşayışlarına uygun bir öğreti kurmuşlardır.hacı bektaşi veli de bu işin anadolu ayağıdır.dede karkın’dan sarı saltık’a kadar bir sürü eren maraş’dan rumeli’ye kadar yaymıştır bektaşi inancını.hz ali’nin mitleştirilmesi ise Şah İsmail sonrasına denk gelir.şiilik bizim inancımıza onunla birlikte girmiştir.bakın dilerseniz iyi inceleyin;türkmenlerin içerisinde ‘ali allah’tır’ diyen çok az kişi bulursunuz fakat nusayrilerin hepsi buna inanırlar.e anlayın artık nerden geldiğini!

  aslında daha yazılacak çok şey var ama kalsın, mahşere kalsın! canlar,’cam ile taharet etme kestirirsin,cahille muhabbet etme küstürürsün’demişler.bırakın kokuşmuş zihniyetliler ne derse desin,muhatap olmayın.cahille sohbeti keselim.
  akıl izan sahibi sünni kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum,sözlerimin muhatabı onlar değildir.

 96. mum sondü alevilerin kullandığı bir araya gelip mum söndükten sonra kim kime dum duma babası kızınamı anası oğlunamı bunu söyleyen alevilerin kendi inkar etmeye gerek yok.alevilikte zaten uydurma bişey müslümanların esası sünnilerdir

 97. sana söylenecek o kadar çok şey varki içimde ama burda yazıya dökülmez babası kızına anası oğluna gibi birşeye inanmak için böylesine sapkın olmak lazım sana ne kadar doğal geliyorki inanabiliyorsun buna

 98. ben aleviyimde böyle birşey bilmiyorum da bunlar nerden buluyorlar analamak mümkün değil. şunu unutmayın mumu söndürenler bunu yazanlar. bunlar da aleviliğe zarar getirmez. unutmayın ki alevilik alinin yoludur. sizin gibilerin yolu değil sizler anlamazsınız zaten.

 99. arkadaşlar aleviliğin ne olduğunu buradaki bir avuç yobaza anlatamazsınız anlayamazlarda zaten ben aleviyim ve türkümde kürt canlarda var siz kimsinizki bize alevilik dersi veriyorsunuz insanlığı bile bilmeyen siz 1 avuç asalaklar bizimle eylenmeye kalkıyorsunuz siz var ya allah allah diyip milleti sömüren hacca gidip ona buna iftira atan dedi kodu yapan karı kız peşinde koşturan karaktersiz bir avuç yaratıklarsınız yatacak yeriniz yok sizin ben aleviyim ve gururda duyuyorum ha bu arada burada alevilerin mum söndü yaptıkları yerde sizlerden ve bu yazıyı yazanlardan kimin anası bacısı kızı nesi denk gelmişte bizim bilmediklerimizi biliyorsunuz çok merak ettim doğrusu bilmem anladınızmı ne demek istedim NE MUTLU ALEVİYİM DİYENEEEEEEEEEE

 100. İslam ın dışında yol tutup azan her insan ne olursa olsun salaktır.umrumda da değil yani alevi olup olmamanız.belanızı bulmuşsunuz demek :)))

 101. ZATEN HANGİ ALEVİ DEDESİNE BAKSANIZ YAHUDİ HAHAMLAR GİBİLER.ABDULLAH İBN-İ SEBE DENİLEN YAHUDİ DÖNMESİ DE ALEVİ KURUCULARINDANSA CEVAP AÇIK..SİZ İSLAM DIŞI HAYAT YAŞAYAN BİR AVUÇ YAHUDİ KÖKENSİNİZ..KARDEŞLERİM DE SİZE NİYE ANLATIYOR Kİ İSLAMI ? LAF ANLAMAZ HARİCİ ARTIKLARI LAF ANLAMAZ.BIRAKIN MUMSÖNDÜ MÜ YAPARLAR, NAMAZ MI KILMAZLAR,GUSÜL MÜ ALMAZLAR. ALLAH ZATEN BELALARINI VERMİŞ.ALMANYA YA DOLUP TÜRK MÜSLÜMANLARI KRO GİBİ GÖSTEREN BİR IRK BUNLAR.YÜZKARASI BENCE..BIRAKIN. İSLAM VATAN KARŞITI BUNLAR. PKK DHKP-C YANLISI DA BUNLARDAN ÇOK SAYIDA VAR ARALARINDA..KISACA HER BOKUN ALTINDAN BUNLAR ÇIKIYOR. İLGİLENMEYİN DEFEDİN YA:)))

 102. BIRAKIN KİNLERİYLE YAŞASINLAR SONRA DA GEBERSİNLER. NE İLGİLENİYORSUNUZ Kİ ? MUHATTAP OLMANIZA NE GEREK VAR ? KENDİ İÇLERİNDE YAHUDİLER GİBİ AKRABA EVLİLİĞİ YAPMAKTAN TİPLERİ DE ZATEN ÇİRKİN :))))HE DEYİN GEÇİN YA..TARTIŞMAYA NE GEREK VAR ? :)))

 103. sadece sunu diyorum ALLAH HERSEYİ GÖREN VE EN DOĞRU SEKİLDE BİLENDİR …. ve sunu eklemek istiyorum bir kaç alevi tanıdım ve onlardan birine sordum sizde örtünmemek günah mı yok dedim ama islamda günah … ALLAH ın dinin direği olarak bildirdiği nazamazı kılamazlar ve baska ibadeti tercih ederler müslüman olsanlardı ALLAH ın emrettiğini değilde neden baska ibadeti tercih ederler ve oruç belli zamanda farz kılınmıs ve zamanıda ALLAH tarafında bildirilmiş bir ibadettir, içki ALLAH tarafından yasaklanmıs ama alevilerde helaldir ve islamın sarti ve imanın sartı bunları coğunuz bilirsiniz bunların tam tesini iddia eden ve yasayan bir kişi toplum nasıl müslüman olduğunu iddia edebilir bunu adına ister alevilik ister baska bir sey densin ALLAH IN AYETLERİNİ YALANLIYAN KURAN-I KERİMİ İNKAR EDEN BEN HANGİ SÜNNETE UYMAYAN HANGİ MEZHEPTEN OLURSA OLSUN KAFİRDİR BURDA MAKSAT İNSANIN KENDİNİ HANGİ MEZHEPTE ADLANDIRMASI DEĞİL ALLAH A KURAN-I KERİME VE SÜNNETE NE KADAR BAĞLI OLMASIDIR VE ALLAH KATINDA EN KABUL BULUNAN MEZHEB ALLAH IN EMİRLERİNE EN COK BAĞLI OLAN VE SÜNNETE EN COK UYANDIR ANANIZIN BABANIZI MEZHEBİNİ DEĞİL AÇIN KURAN-I KERİMİ OKUYUN SÜNNETİ ÖĞRENİN DOĞRU MEZHEBİ SİZ SECİN ALLAH SADECE ANANIZA VE BABANIZA AKIL VERMEMİŞ SİZE DE VERMİŞKİ DOĞRUYU ARAYIN BULUN VE ONA TABİ OLUN HERSEYİ HAKKIYLA BİLEN ALLAH TIR BİZ ANCAK ALLAH IN İZİN VERDİĞİ KADARINI BİLİRİZ ….. AKIL SAHİBİ KARDEŞLERİM MAKSADIMIZ ALLAH I TANIMAK VE EMİRLERİNE UYMAKTIR BU KADAR ÖZ KISA VE NET HERSEY ZATEN YAHUDİLERİN VE MÜNAFIKLARIN NASIL İNSANLAR OLDUKLARI KURAN DA BELİRTİLMİŞTİR İSİMLERİNİ BİLMEYE GEREK YOK VE ALLAH BİZE ALLAH DOSTLARINI DOST EDİNMEMİZİ BİLDİRİR TEK GÜVENİLİR VE ASLA DEĞİŞMEYECEK KAYNAK KURAN DIR BUNU ASLA UNUTMAYIN VE yahudiler ve masonlar aleviler hakkında bilgi veren arkadasımızın yazısını okudum aksini inkar etmiyorum bilsinin doğru olup olmadığını sadece ALLAH bilir ve mükafatıALLAH tanda dır söyedikleri ALLAH için ve dorğru ise ALLAH ALLAH ALLAH EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH ….

 104. kürt alevi diye bişey yoktur,onlar sadece bölücüdür.alevilik bir din mezhep değil felsefidir onlarda müslüman kardeşlerimizdir.kürt aleviyim deyip müslümanlara sataşanlara dikkat.

 105. herşeyden önce saygılarımı sunarım alevilik herşeyden önce bir mahsumiyettir hoşgörüdür inçilsende inçitme dir bu üç kavrama sahip olamayan topluluklar kendilerinde olmayan önemli değer yargılarına karşı çirkeflikler atar iftiralar atar bu kadar basit değil insanlık teşekkü ederim …

 106. mum söndü olayını yazar anlatmış, burada alevi sünni kavgası yapmak hoş değil düşmanlarımıza koz vermeyelim herkes kendi inancını adam gibi özgürce yaşasın ben sünni olarak işyerimda hala namaz kılamıyorum,daha ne diyeyim….. demek ki yalnız aleviler baskı altında değil……

 107. KIM NE DERSE DESIN ALEVILER GÜZEL INSAN GIBI INSANLAR BIZ SÜNNILER ISTERIZ KI ISLAMIN SARTLARINI HERKES YERINE GETIRSIN YAPABILDIGI KADAR YAPSINLAR.ALEVILER IN INANC SISTEMI IBADAT SISTEMI FARKLI TABI…AMA YINE YAZIYORUM INSANCIL ÖZELLIKLERI MÜKEMMEL VE BEN BUYUM DIYORLAR SAYGI DUYMAK LAZIMMUM ISIDE SÜREGELEN YALANDAN BASKA BIRSEY DEGIL BIRILERI HALT ISLEDIYSE ALEVILERE MAALETMEK YANLIS BIRDE ISIN ÖBÜR YÜZÜ VAR NEDENSE DINI KULLANARAK HIRSIZLIK YAPANLAR NAMUSSUZLUK YAPANLAR INSANA KIYANLAR DINI SIYASETE ALET EDENLER DE VAR ACABA BIZ MÜSLÜMANIZ SÜNNÜYÜZ DEMEKLE ÖVÜNECEGIMIZE INSANCIL YÖNÜMÜZÜ ARTTIRSAK DINI BIR PEYGAMBER GIBI DEGILDE INSANA FARZ EDILEN KISMIYLA ILGILENSEK INSANA KARSI DAHA DUYARLIOLSAK IYI OLMAZMI BIR KERE INSANIN PEYGAMBER GIBI DAVRANMAYA CALISMASI ANORMAL ISTE PEYGAMBER EFENDIMIZ SU GÜNDE 100 DEFA BESMELE CEKMIS HADI BIZDE CEKELIM.SEN PEYGAMDER DEGILSIN KI(ASIRIYA KACMADAN) YORUMU SIZE BIRAKIYORUMYAN NEDERSINIZ ESEN KALIN

 108. ya ne demek kendi ibadet şekli, aleviler hz. Ali için tanrı o diyorlar siz hala bu şerefsiz kansızları islam içinde göstermeye çalışıyorsunuz. münafık ötesi bu pislikler.saz çalıp dönüp içip geberip gitsinler. fitneci yahudi artıkları bunlar. aman muhattap olmayın yaaa.ibadetleri farklıymış. camiye gitmezlermiş HZ.ALİ camiide öldürülmüş o yüzden düşmanlarmış. size mi kaldı hz. Ali manyaklar!!! karılı kızlı erkekli dönün durun midem bulanıyor ya bu tiplerden. iyice azıttılar son zamanlarda.din dersine karşılarmış. islam a kurban olun. Allah umarım sizi ıslah eder, etmezse zaten belanızı bulursunuz. dün boktular bugün koktular. sapıklar grubu!!! bu arada alevi olup namaz kılana lafım yok benim kastettiklerim zaten ortaya çıkar merak etmeyin.ama bu pisliklerden cidden bıktık. defolun gidin almanya ya. almanlar bile diyor bunlar nasıl insanlar müslümanlar temiz yaşar biliyorduk bunlar garipler.. cevap:pislikler zaten . Allah belanızı vermiş pis topluluk!

 109. bu arada bir bilgi…kur’an da yazan herşeye sünnilere muhalefet olsun diye uymazlar bunlar. namaz-kurban-boy abdestinde-örtünmede zıt oldukları gibi sexte de inat olsun ters olalım diye kadınları kızları ters ilişkiye giriyorlar haberiniz olsun. haram ya… hemen atlıyorlar gene. buna %100 inanın bakın!kızlarına da güven olmaz evlenmeyin sakın.

 110. ya okumuşlar anlamamışlar yada başlıkla yorum yapıyorlar yazan her şeyi detayıyla anlatmış anlamamak için direnmek niye fitne fesat budur işte şimdi o fidne fesadı sokanlar ortada yok ama attıkaları iftira hala ortada

 111. yukardaki yorumlara bakmam midemi bulandırdı biri kürtten alevide olmaz sünnide olmaz olsa yahudu olur diye yazzmış serefsiz sen önce götünü yıka ondan sonra yorum yap avevilere karşı olumlu bakarken beni olumsuzluga tesvik eden bu yorumlarınız mum söndüymüş peki neden aleviler ayaklanıyor neden üzerlerine alınıyorlar sünni musevi hıristiyan alınmıyor üstüne mehmet ali erbil sadece mum söndü dedi alevilerddn bahsetmedi demekki var bişeyde üzerinize alınıyorsunuz ateş olmayan yerden duman çıkmaz

 112. Devletin mutlaka bu konuya el atmasi ve konuya devlet agziyla acilik getirmesi lazim bura da yazilanlar icler acisi her sey acik acik yazildigi halde herkes bir birini sucluyor yahudiler gene kazanmis gibi gözüküyor….saygilarimla

 113. ALEVİLİK BİR DİN DEĞİLDİR İNSANLAR IN KENDİ İÇLERİNDE O DÖMENDE YARATTIKLARI BİR POLİTİKADIR.ZATEN ÇELİŞKİ ŞURDA BAŞLIYOR HEM MÜSLÜMANIZ DİYORLAR AMA NAMAZI, CAMİDE NAMAZ KILMAYI RED EDİYORLAR..HZ.ALİ ORADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İÇİN..YA BİR KERE HZ.ALİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DAMADI BU AYRIMCILIK NEDEN? YANİ NASIL OLURDA ONA İNANAN HZ.ALİ DAHA SONRA İLAHLAŞTIRILIYOR? VE YOL AYRIMINA GELİNİYOR YA ONLAR ÇOK ZEKİ YADA BİZ SÜNNİLER ÇOK APTALIZ?PEYGAMBERİMİZE İLK İNANALARDANDIR HZ.ALİ! AYRICA ONADA İNANCIMIZ VAR ÇÜNKÜ ODA MÜSLÜMAN VE PEYGAMBERİMİZE İTAAT ETTİ .MUM SÖNDÜ OLAYI MADEM DOĞRU DEĞİL İFTİRA NİYE GÜLÜP GEÇMİYORSUNUZ ONUN YERİNE ÖFKE KUSUYORSUNUZ ALEVİ VATANDAŞLAR? BİRDE BU ÜLKEDE AŞĞILANIYORUZ DİYORSUNUZ AMMA VELAKİN ÜNLÜLER SİZDEN, POLİKACILAR SİZDEN EN ÖNDE ZENGİNLER SİZDEN ,MECLİSTE SİZLER, NASIL OLUYORDA HORLANIYORSUNUZ MERAK EDİYORUM ARKADAŞLAR?? ,

 114. ALEVİLER, HZ ALİ YE TAABİ OLANLAR VE YOLUNDAN GIDENLER SİZLERE BİR SEY SÖYLEYECEGİM..HIC DUSUNDUNUZ MU HZ ALİ YE NE KADAR TAABISINIZ???

 115. İlginç bir yazı. Elinize emeğinize sağlık.

 116. Madem kendinize ALEVİYİM diyorsunuz . ALEVİ , Hz. Ali’nin yolundan gidendir.
  Hz. Ali’nin yolundan gitmek , islamiyete inanmakla ve onu yaşamakla olur.

 117. hepiniz hepbirlikte Allah’ın ipine Kuran’a sımsıkı sarılın parçalanıp bölünmeyin. Sakın olaki ………….

 118. Alevi mi? Kandırılmış veya yanlış yönlendirilmiş gibi mazeretlerle masum ya da mağdurmuş gibi göstermeyin bunları. Allah BİR’ dir yolundan sapmayın! Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Her boyutuyla sapkınlık var bunlarda. İbadetlerinde, yorumlarında, peygamberlerinde (!) Sağlam bir temelden gelmedikleri için de nerden çekersen oraya gitmişler. En iyi organize oldukları durum da “mum söndü” organizasyonundan başka bir şey değil. Utanmadan Atatürk’ ü de dahil ediyorlar sapkınlar listesine. Allah ıslah etsin…

 119. Balım Sultan denilen şahsiyet de meydanı boş bulmuş sallamış. Zat-ı nızın da çok bildiği hakikaten belli (!) hiç bir yere bağlayamamışsın. Sanırım elektrikler kesikti mum ararken konudan sapmışsın. Bir hayli olduğu belli olan bilginize hayranlığımızı tam olarak sindirememişken müthiş (!) espri anlayışınız ile bir kez daha ezdiniz bizi! Bırak saçma sapan ukalalıkları da sana emredilen şeyi yap! “OKU!” Kur’an-ı Kerim’ i oku. Bırakın başka bir mezhebin mucidi olma sevdalarını, çünki yok!

 120. BÜTÜN YORUMLARI OKUDUM. YA ARKADAŞLAR HAZ. ALİ BUGÜN ALEVİLERİ GÖRSE İNANIN HEPSİNİ KESERDİ SİZ DİNDEN BENİ KULLANARAK AYRILDINIZ DİYE. YA O YÜCE ŞAHSİYET PEYGAMBER EFENDİMİZ VE BU DİN İÇİN CANINI VERMEYEİ GÖZE ALMIŞ. SİZİN ŞU YAPTIKLARINIZIN HANGİSİNİ YAPMIŞ MERAK EDİYORUM NAMAZMI KILMAMIŞ RAMAZAN ORUCUNUMU TUTMAMIŞ KURANDAN CAMİDENMİ AYRILMAMIŞ YAZIK ALLAH HİDAYET VERSİN ALEVİLİK ALİ SEVMEK OLSA HEPİMİZ ZATEN ALEVİYİZ ONU HEPİMİZ SEVİYORUZ AMA AMAÇ DİNSİZLİĞİNİZE KILIFSA O ŞAHSİYETİ KULLANMAYIN ARTIK SAZ ÇALIP SEMAH DÖNMEK KURANDA NERDE AMA BİLİYORUM Kİ HİÇ BİR ALEVİ BUNLARI SORGULAMAYI CESARET ETMİYOR ÇÜNKÜ BİR DAYANAKLARI YOK CHİL DEDELERİN CAHİL CEMAATİ. BİRDE KURANDA ŞÖYLEBİR AYET VAR TAM OLARAK NERDE BİLMİYORUM. “ONLARA DOĞRU YOL GÖSTERİLDİĞİNDE BİZ ATALARIMIZIN DİNİ ÜZEREYİZ DERLER. PEKİ YA ATALARI YANLIŞ YAPTIYSA” YANİ MEALEN BUNA YAKIN YANLKIŞ OLMASIN

 121. insanın bu dünyada iki tercihi var ya müslğümanolup iman lı o9larak cennte gider. yada gayri müslüm olrak iman etmeden cehemnneme gider. baika alternatif yok tur. maalesef. insanlar bu şek,ilde düşünp yaşlasalardı bu kadfa rayrılık olmazdı sanırım. peygamber efendimiz buyurmuşki. ahir zamanda hırısti,yanlar 71, yahıdiler 72, ümmetim de73 fırkatya ayrılacak bunların içinden ehli sünnet kurtuluşda . demiş dünya geneline baktığımızda durum öyle. gerçekten. müslümanlara bakın. alevi sununi diye bir şey yok. ehl,i sunnet var. sunnetete ehil olmuş fırka. diğerleri ise alevi , caferi, şia. yezidi, kaderiyyi, vehhabi, ve saygirtiisn. alevile sesleniyorum. iki seçeneğimiz var. ya cennete gideceğiz yad acehenneme. gittiğimiz yolu kontrol edelim. hatalı sollama öldürür, hatalı oylama sürürndürür, hatalı imanda azabettirir.

 122. öncelikle selamlar şunu belirtmeliyim tüm yazan kişilere hz aliyi sevmek gerekir ki tüm müslümanlar sever halife olduğu için ehlibeytten olduğu için ama sapıkca hz muhammetin üstünde tutulamaz .zira hz alide hz muhammetin ümmetidir onun yolundandır madem hz alinin yolundan gideceksiniz onun hangi yoldan gittine bakın.ibadetlerinde çalgı çengi olan bir inanış varmıdır varsada batıldır gerçek olan kurandır hz muhammettir onun yoludur.sapkınca yollara başvurmayın yolunuzu düzeltin azap günü geldinizde bunun hesabını vereceksiniz.birde o duvarlarda uydurktan bir hz ali taplosu resmi bulunduranlar acaba onu neye dayanarak çizdiler ozamanlar ftoğraf makinasımı vardı.sorarım sizlere.alevilik bu kutsal değildir.ozaman diğer halifelerinde dini olmalı ömerilik bekirirlik osmanilik varmı böle bi saçmalık.kendinize gelin .bunlar gecmişte çıkar amacla kurulmuş tarikatlardır .tıpkı incili yazan matta markos lukas yuhanna isimli papazlar gibi.hepsi kendi çıkarlarına göre incili yazmışlardır.sapkın düşüncelerden kaçının.abartmayın .baki olan sevilir oda tek olan allah cc dür başkası yalandır .birde rehberleri vardır peygamberleri.diğerleri ya halifelerdir yada velilerdir.bugün dahi mesihim diye çıkan sapık düşünceli kişiler çıkıyor bunalara itibar edmeyin.yahudi oyunlarına gelmeyin dininize milletinize toprağınıza sahib çıkın .ırkınız ne olursa olsun .yahudiler her zaman olcaktır çünkü azınlıktırlar seslerini duyurmak için karışıracaklardır ortalığı .gerçi beceriyolarda.bugün antalya kaşta durmadan yer alıyolar ama toprağı işlemiyorlar .sahiblerine siz toprağı işletin diyorlar biz sonra gelir alırız diyorlar .hatırı sayılır bi ölcüde yer kapatınca gelip yerleşcekler .bunlara dikkat edin tüm müslümanlar ve bu toprakta yaşayan kardeş milletlerr saygı sevgilerimle

 123. […] […]

 124. ALEVILIK ISLAMIN ÖZÜDÜR: EGER BEN MÜSLÜMANIM BEN ISLAMIM DIYORSAN ALEVISIN. BIZ ALEVILER HZ MUHAMMEDE INANIYORUZ AMA DIGERLERI MUAVIYEYE INANIYOR FARK BURDA BIZ HZ MUHAMMEDE BIAT ETTIK ONLAR MUAVIYEYE

 125. yorumları okumayamadım cünklü torba değilki büzülesin! alevileri asağılar nitelikte bir yazı olmus. alevilere mal edilmeye calısılan mum söndü olayı hic bir şekilde aleviliğin besiğinden gelmiş birisi olarak söylüuorum görmedim duymadım dahi. alevilerin arasına sızmıs sabeteyistler falan da yok onlar her yere sızmıs durumda, artık sünnide alevi de oda bu da tamamen deforme olmus american dream! hayat tarzının birer köleleri haline getirilmiştir.

 126. […] https://kendihalinde.wordpress.com/2006/12/08/sebataylar-ve-mum-sondu/ Kategori: Genel Yazar: Zeki Bingöl. Bookmark the permalink. […]

 127. Eğer Alevilik Hz. Ali Kerrem ALLAH’u Veche’i Sevmekse Biz Alevilerden De Daha Alevi’yiz. Biz Kadir’i Cemead’ı Olarak Hz.Aliden Gelen Cehri Zikir’i Yapıyoruz Hz.Alinin Zikrini Yapıyoruz. üsdüne Basa Basa Söylüyorum (-İslam Dininde Alevilik Denen Birşey Yokdur Tamamıla Bidad Olan Birşeydir) RasuLuLLAH S.a.v Efendimiz Buyurduki Hadis’i Şerif-inde Ümmetim 73 Fırkaya Ayrılacak Bunlardan Sadece 1 isi Kurtuluşa Erecekdir Kimdir Ya RasuLuLLaH? Dediki Ehli Sünnet Vel Cemead. Gerisi Tamamen Bid’ad Ehli İnsanLardır. Esselamu Aleyküm..!!

 128. YORUMLARI OKUDUM KİMİ ALLAH OLMUŞ KİMİ PEYGAMBER KİMİDE ALİ (HAAŞAA)BOL KESEDEN SIKIYORLAR YİNE ALEVİLERİ ASIP KESİYORLAR BU MAKALEYİ YAZAN LAVUKTA AĞZIMA ALMAYA İĞRENDİĞİM BİR SAPIKLIĞI ALEVİLİK BEKTAŞİLİK KELİMELERİYLE AYNI KAREDE KULLANIYOR YUHH ARTIK YUHH SİZ KENDİ İBADETİNİZE KENDİ ŞERİATINIZA BAKIN BIRAKIN ALLAH KİMİ İSTERSE ONU CENNETE KOYSUN SİZ İYİ HAYIRLI KULLAR OLMAYA BAKIN ÇOK YÜCE VE HASSAS KONULAR BÖYLE(ben dahil) EHLİYETSİZ KİŞİLERİN AĞZINDA SAKIZ OLUNCA BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR BEN İSTERİMKİ BİLİM VE DİN ADAMLARINDAN BİR AKİLLER HEYETİ OLUŞTURULSUN BU GİBİ HASSAS MEVZULARDA BİZLERİ AYDINLATSIN (NERDEEE !!! ) BİZDE İNTERNETTE BÖYLE YARDIRMAYALIM BİRBİRİMİZE KİN VE HUSUMETİMİZ ARTMASIN
  (Dip not 😮 madem aliyi seviyorsun caamiye niye gitmiyorsun diyen kardeşlerime soruyorum peygamberimiz zamanında cami varmıydı (hayır mescit vardı) ilk süslü püslü cami ne zaman görüldü (emeviler zamanında )aleviler muaviye içtihadıyla amel ediyormu( hayır)
  peygamberimiz mescidi dırrayı niye yıktırdı (allah rızası değil siyasi bir amaç gütmesinden ve münafık eliyle yapılmasından dolayı )şimdiki camilere bakalım okadar personel okadar para okadar diyanet bütçesi sabah namazında git 5- 6 kişi öğlen git 10-15 kişi cuma git full niye? gitmezsen fişleniyorsunda ondan .hani islamın mescidiydi hani allahın eviydi hani rahmet mekanlarıydı külli yalan siyaset elinde oyuncak olmuş bir kaç anlayıştan müslümanı bile bir araya getiremeyen allahın rahmetinden uzak süslü püslü mekanlar zaten peygamberimiz bunun böyle olacağını haber vermişti o cemaat bu cemaatin camisine gitmez öbür cemaat berikinin imamının arkasında namaz kılmaz mahallede hiç bir sosyal yaraya derman olmaz toplumdan kopuk topluma yabancı mekanlar yalansa yalan deyin )peygamberimizin mescidi böylemiydi

 129. allah hepimize hidayet versin…amin

 130. SEN NEREDEN BİLİYOSUN CAMİYE GİTTİĞİN YOK CEMAATE KARIŞTIĞIN YOK,BOL KESEDEN ATIYOSUN NEYMİŞ CUMAYA GİTMEYENLERİ FİŞLİYORLARMIŞ,ASIL GİDENLERİ FİŞLİYORLAR.BU ARADA CEM EVİNE GİTMEYENLERİDE ALEVİLER FİŞLİYOR,BENİM ÇALIŞTIĞIM FABRİKA 1000 KİŞİLİK ,20 VEYA 30 KİŞİ ALEVİ,CUMA GÜNLERİ CUMA NAMAZI İZNİMİZ VAR.BİR ALEVİ ARKADAŞIM CUMA GÜNLERİ BANKAYA GİDİYOR HEMEN HEMEN 1 AY BOYUNCA YANİ 4 YADA 5 CUMA. KREDİ İŞİ VAR(YAPI KREDİ ÖĞLEN SAATLERİNDEDE AÇIK)BU ARKADAŞI FABRİKADA DEDE DEDİKLERİ ADAM SÜREKLİ TAKİP ETTİRİYOR VE ONA MANALI SORULAR SORUYOR ,NEREYE GİDİYOSUN DİYE,ODA SÖYLEMİYOR ÇÜNKÜ KREDİ ÇEKİCEK , İŞ YERİNDE YASAK CUMA SAATİ CUMAYA GİDİLİR ÇÜNKÜ.DUYULURSA İŞTEN ATILMA OLASILIĞI YÜKSEK ,BU ARKADAŞTA EN SONUNDA KIZIYOR DEDESİNE NAMAZA GİDİYORUM NE OLUCAK DİYOR VE AYVAYI YİYOR.BU LAFI TAA MEMLEKETTEKİ ANA BABASINA, SÜREKLİ GİTTİĞİ CEM EVİNE,AKRABALARINA KADAR YAYILIYOR VEE İYİCE DIŞLANIYOR YANİ TENHADA BULSALAR LİNÇ EDİCEKLER GİBİ BİR İZLENİM BIRAKIYORLAR,NEYSEKİ KREDİYİ ÇEKTİKTEN SONRA SÖYLÜYOR VE RAHATLIYOR.BU YAZDIKLARIM SENARYO DEĞİL TAMAMEN GERÇEK.BUNLARI BEN NERDENMİ BİLİYORUM FİŞLENEN O KİŞİ BENİM YAKIN ARKADAŞIM HEE BEN SÜNNİYİM,ŞİMDİ BİDE SORARSINIZ BANKAYA NİYE 4 – 5 KEZ GİTTİĞİNİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ KREDİ 1 AYDA ANCA ONAYLANDIDA ONDAN.KİMSEYE YALAN BORCUM YOK ARKADAŞ…..

 131. DOSTLARIM BU İNSANLARIN İNANIŞLARINA SADECE SAYGI GÖSTERİN ALEVİ OLMAYA BİLİRSİNİZ AMA UNUTMAYIN HASTALANDIĞINIZ ZAMAN SİZİ MUAYENE EDİP İLAÇ VEREN DOKTORDA ALEVİ OLABİLİR BU KONULAR BUGÜNLERE KADAR YETERİNCE PROVOKE KONUSU OLDU VE YIPRANDI DAHA FAZLA GERİLMEYE HADDİ KALMADI KİMSE HADDİNİ AŞMASIN İYİ GÜNLER.

 132. ARKADAŞLAR ELLERİNİZE SAGLIK HERKES AKILLARINDAKİLERİ PAYLAŞMAYA ÇALIŞMIŞ HEPSINI OKUDUM.ARADA PROVAKATÖRLERDE YOK DEĞİL HANİ(UMARIM BILINÇSIZCE YAPILMIŞTIR,BILINÇLI OLMASI ÜZÜCÜ OLUR)TABİ AŞIRIYA KAÇANLAR DA YOK DEĞİL.EN BAŞTAKI YAZIYI YAZAN ARKADAŞA YAPTIĞI ARAŞTIRMA İÇİN ZAMAN AYIRDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.YAZININ NE KADAR DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YORUMLAMAK BENIM IŞIM….HIÇ DEĞIL. AYRICA O KADAR ÖNEMLI DE DEĞİL BENCE.İNANÇLI MIYIM TARTIŞILIR(HERHANGI BIR DINE GÖRE SINIFLANDIRIRSAK)?VARLIĞINI HİSSETMESSEM KESINLIKLE BIR TANRIYA INANMAZDIM DIYEBILIRIM,AMA HISSEDIYORUM,INSANLARI SEVDIĞINE DE HIÇ ŞÜPHEM YOK ,SAYISIZ MUCIZE(BEN SIFIR OLASILIK DIYORUM)YE TANIK OLDUM.BEN ONA SAYGI DUYUYORUM BANA TÜM GÜZELLIKLERIN KAYNAĞININ O OLDUĞUNU HISSETTIRDIĞI IÇIN.BUNU HİSSETTİREN KALBIM TABI KI DE BEYIN DESTEKLI.MANTIKSIZ.KÖTÜ DAVRANIŞLAR ÖNCE BEYINDE BELIRLENIR SONRA KALP ILE YORUMLANIR.GUZEL DAVRANIŞLAR DA..BENIM METABOLIZMAM BOYLE ÇALIŞIYOR.KI HEP DÜŞÜNÜRÜM MUSA PEYGAMBERLE YAŞASAM YAHUDİ OLABİLİRDİM,ISA PEYGAMBERLE YAŞASAM HRISTIYAN OLABILIRDIM,MUHAMMED PEYGAMBERLE YAŞASAM MUSLUMAN OLABİLİRDİM.ÇÜNKÜ HEPSİNİN AMACI OKUDUĞUM KADARIYLA TANRININ GUZELLIKLERINI,AKLIN ,KALBIN ORTAK NOKTASINI,ILIMLE YAYMAK.HIÇBIRIYLE YAŞAMIYORUM O ZAMAN TANRI TEKTIR DIYORUM VE ARAYA 3.ŞAHISLARI SOKMADAN BU GUZEL YOLA BAŞ KOYAN PEYGAMBERLERIN GENEL AHLAK YAPISINA UYARAK INSANLARI UZMEDEN ONLARIN FAYDASINA IŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM.AHIRETE INANMIYORUM DIYEMEM AMA BIR CENNET BEKLENTIM DE YOK.TAMAMMEN VICDANI HAREKET.VE BEN BÖYLE HUZURLUYUM..EN AZINDAN KIMSENIN INANCINI SORGULAMA YA DA ASIL CENNETI HAKKEDEN KIŞILERI YORUMLAMA OLAYIM YOK.VARSA BIR CENNET ONUN HUKUK BILIMI ALEMIN SAHIBINDEDIR BEN SADECE BIR OYUNCUYUM.VICADINIM VE BEYNIMIN ÇALIŞTIĞI KADARINI HESAPLAYABILIRIM VE VICDANSIZ ADIM ATMAM,BU YAŞAM KURAMIMDIR.TEKRARLIYORUM BEN BÖYLE ÇOK HUZURLUYUM.AMACINIZIN HUZUR OLDUĞUNA INANIYORUM TUM YORUMLARINIZI OKUDUĞUMDA ..DIYORUM KI AKLINIZLA DUŞUNUP KALBINIZLE TARTIN VE KIMSEYI ASLA YARGILAMAYIN O ZAMAN HERŞEY YOLUNA GIRECEKTIR…HERKESE SAYGILAR..

 133. ‘Bayrama Evet, Kurbana Hayır’ / Hayvan Hakları Savunucuları 18-25 Ekim’de oturma eyleminde.

  Bağımsız Hayvan Hakları savunucularının 18 -25 ekim tarihleri arasında
  Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde yaptıkları ‘Bayrama evet Kurbana Hayır’ oturma eylemi saat 18 :00 de başlayacaktır.

  “Kurban” ve “Bayram” kavramlarının birlikteliği ilkel kabile dönemlerinden kalan bir mirastır. Kurban Bayramı diye koyun resmi gösterip, üzerine “kurban ibadettir” yazmak, bunu kutlamak, olağanüstü derecede büyüyen ‘kutlayıcı’ kitlenin sayısal gücünden dolayı, eko sistemin bozulması kaçınılmazdır. 1920- 1930’larda Türkiye nüfusu 10 milyonlardaydı, 1927’de yapılan bir sayıma göre Türkiye’nin nüfusu 13.648.000 olarak saptanmıştı. O dönemde kesilen hayvan sayısı da onbinleri geçmiyordu, şimdilerde din iman adına kimlik bunalımına sürüklenen 75 milyon insanın ‘bayram kutlama’ adı altında bir günde kestiği hayvan sayısı ise milyonları geçiyor.

  Bayram ve doğayı tekbir ruhuyla imha etmek! 
  Ramazan ve Kurban bayramlarına tekbirli savaş naraları ile giren beyni yıkanmış milyonlarca insan neden bu kadar çok hayvanın canına kıydığını bile bilmez! Müslümanların çoğu henüz cehalet dönemini yaşıyor:gözü dönen, ağzında salyalarla nârâlar atan Islamistlerin Ramazan bayramında yaptıklarına bir bakalım: Ilımlı İslamist diye ortaya sürülen post modern Osmanlıcı, devşirme sömürge valilerinin himayesinde sağ ve soldan toplatılan Akıncı ve Mücahitlerden oluşturulan, Batı ve petro-dolar Şeyhleri tarafından para, silah ve en modern komünikasyon araçlarıyla donatılan Özgür Suriye Ordusu ramazan da El Babe kasabasında Postahane’yi basarak görevlileri teslim alıyor, yüksek bir binanın üstüne çıkararak islam adetlerine göre başlarını keserek infaz ediyor ve aşağıda toplanan kalabağın Tekbir ve Allahuekber nidaları eşliğinde teker teker aşağı atıyorlar. Kalabalık çılgınca kendinden geçiyor.
  Bu vahşeti yapanlar, bu barbarlığa imza atanlar, kendilerine aynen AKP liler gibi ılımlı müslüman diyorlar. Tayip Erdoğan, Esad’ın bombalamalarına karşı cihad açarken, Türkiyede ki köy bombalamalarından da kendisinin sorumlu olduğunu nasıl da es geçiyor! Peki dünyanın en kötü diktatörlüğü olan Suudi yamyamları ne olacak? Suudiler Bahreyn deki göstericileri bombaladıkları zaman neredeydi AKP tayfası? Kendi halkını bombalayan imamın ordusu bu eşkiyaları eğitmeye örgütlemeye hız veriyor, belli ki pompalanan dolarların tesiri büyük: Suudilerden gelen petrol dolarlarını görünce yine takkiye yapan binlerce Türk subayı, neo-sultan Erdoğan’ın milisleri olma rolünü artık kabul ediyorlar! Yeniçeri ağası kazan kaldırmıyor, kahraman mehmetçik şimdi de akıncı mücahit oldu! Katiller de oruçlu, katledilenler de.
  Şimdi aynı katiller sürüsü Kurban bayramı naraları atıyorlar: bu kitlesel kasaplık büyük kentlerde m.ö 3 000 yıllarına benzemiyor, görüntüler eski çağlardan daha geri gidiyor. 5 000 sene önceleri, insanlar bu adak olayını gayet terbiyelice yapıyorlardı. Şimdi ise öyle sahneler TV ekranlarında yansıyor ki şaşmamak mümkün değil, sokaklarda akan kanlar, kaçan danalar, koçlar ve kendini yaralayan bir sürü acemi kasap binlerce yıl öncesinden de geriye gidiyor.
  Hele elde satır, bıçak, özellikle çocukların psikolojisini bozan görüntüler uzmanların görüşüne göre de hiç de iç açıcı ve olumlu değil. Bu tür sahneleri küçük yaştan beri kutsallık diye algılayan küçük çocuklar birer ruh hastası olarak büyüyor ve sonradan işkence yapan, kafa kesen birer cani olup çıkıyorlar. Türkiyede ki çete kültürü, gençlerin çoğunluğunun mafia hayranlığından kopamaması, canlı katletmeye duyulan hayranlığın dünya geneline göre yüksek oluşunda bu faktör önemli bir rol oynamaktadır.

  Cahil kitle, bayram kutlama adına, bilinçlice tüm çocukları bu kasaplık ortamına zorla getiriyor ve onları yüzlerine kanlar fışkırtıyor. AKP yönetimince daha da uzatılan bu vahşet bayramı, zavallı çocukların beyinlerinin yıkanması için daha büyük bir fırsat oluyor. Hayvanı keserken ona gel bak deden koyunu kesecek şimdi büyünce sende kesicen denilerek çocukların kasap ruhlu yetişmelerinin temelleri atılıyor. O kadar mı bu etki hep sürecek yaşamlarında. Onlar büyünce kendilerini baş kesen birer malkoçoğlu, yeniçeri, Avrupayı fethedecek akıncılar olarak görecek ve masum insanların canlarına da acımasızca kıyacaklardır.
  Milyonlarca hayvanı bir kaç gün içinde vahşice yokeden, tüm bir kültürü, türban, çarşaf, yüksek cami minaresi, namaz, ramazan, sünnet ve ‘kurban kesme’ ile betonlaştıran Türkiye’deki post modern Türk İslam sentezi, özünde bir kültürsüzleşme, bir sanatsızlaşma, bir felsefesizleşme/fikirsizleşme, vasatlaşma (ve odunlaşma!) demektir. Kasaplık bayramının 6 güne uzatılması, her kişiye bir imam sloganın atılması, geleceğin karanlıklarını şimdiden haber veriyor. Her evin etrafi cami ile doluyor, imamlar ordusunun devasa propogandası altında kalan yeni nesiller birer ruh hastası olarak büyüyor. Tekbir ve Allahuekber nidaları her geçen gün artan cami sayısı nedeniyle çekilemez hale geliyor. Piskolojik işkence derecesini alan imam haykırışları sistemsiz olarak birbirine karışıyor ve sanki Anadolu yeni işgal edilmiş de kafirlerlerin Müslümanlaştırılması yeni başlamış intibasını veriyor. Bu memleketin hepsi kökten Müslüman olmuşsa bu kadar velveleye ne gerek var? Türkiye’nin siyasi haritasında, bir moloch (çürümüş dev) olan ve sadece rant ve cihad (savaş) ile ayakta durabilen AKP, eski göçebe kültürünü İslam’a entegre etmeye hız veriyor. AKP İslamiyeti hoşgörüsüz, lanet, kötücül, dogmatik ve siyasi birşey olarak uygulamada Osmanlı kafasını örnek almaya devam ediyor. Anadolu insanlarının ruhunun/kültürünün/uygarlığının Kur’an kursuna indirgenmesi, kadınların çamaşırlarına, din-ahlak adına, sağlığı bozacak derecede müdahale edilmesi, tek tip islamist insan tipinin hortlatılması, kültür fakümü yaratmaktan başka bir şey değildir. Boşluğun bu kadarı klinik bir vak’adır ve bu çevrenin kültürel boşluğunun neden uzaydan daha boş olduğuyla da kimse cidden ilgilenmemiştir…
   
  Kurban Bayramına hayır! 

  ”Kurban bayramı”, toplumları şiddete yöneltmektedir. Öldürmeye, kesmeye, kan akıtmaya vicdanı rahatlıkla elveren insanlar, öldürmeyi kanıksamış insanlar, savaşların terörün, cinayetlerin de başlıca sorumluları oluyorlar. Kasaplar bayraminda hayvanları boğazlayanlar, ölümü öldürmeyi kanıksamış insanlar başka insanları da rahatlıkla öldürebiliyor. Ölüdürmenin, can almanın, kan akıtmanın, işkencenin, normal ve olağan sıradan bir şeymiş gibi gösterilmesine karşı çıkıyoruz.
  Bir canlıyı öldürüp, parçalamaya alıştırılmış bir çocuğun, gelecekte kendi türünün de katili olabileceği şüphesizdir. Vahşeti durdurmak, kanlı insan tarihinden miras kalmış alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, içinde yaşadığımız doğaya ve canlılarına birer düşman olarak bakmamak, doğanın efendisi değil bir parçası olduğumuzu kabul etmek varoluşumuzun devamı için elzem bir zorunluluktur.

  Ucunda cahillerin, hışmına uğrayıp “din adına kurban edilmekte” olsa, doğru bildiği, bulduğunu söylemek her insanın hakkı ve bir insanlık görevidir. Biz birimize bir adakta bulunuyorsak, bilgi yolumuz, sevgi dinimiz, bilim ve sevgi ile ilgili her türlü adakta bulunalım. En büyük hayır kişinin kazancına göre vergi vermesidir. Bunun dışında açık yapılan her hayır, sadaka vs. aslında gösteriş içindir ve onur kırıcıdır. Sen fakirsin, ben sana yardım edeyim, açsın al karnını doyur demekten, insanları dilencileştirmekten daha büyük insan onurunu kırıcı bir şey olamaz. Devletin beş bakanlığın bütçesinden büyük bütçesi olan Diyaneti varmış. Onun yerine bir Bilim-Sevgi bakanlığı olsa dinli, dinsiz herkes o devlete Kurban olurdu.
  Her yıl milyonlarca hayvan akıl almaz yöntemlerle öldürülmektedir. Kurban bayramı geldi diye, eline bıçak alan kelle götürüyor. En kötüsü bu anlayış yaşamın her alanına yayılıyor. Türkiye yeni bir ekolojik facianın eşiğinde: bir zamanlar hayvancılık alanında bölgenin lideri olan ülke, şimdi komşu ülkelerden tüketilecek hayvan ithal etmeye başladı. Bu yetmiyormuş gibi bunun dışında her vesilede ormanlar yakılıyor, bombalanıyor ve hayvancılık yapan köylüler vatanlarından sökülerek tabiatın önemli bir denge faktörü de böylece ‘kurban’ ediliyor. Yazık değimli bu boşa dökülen kana, insanların emeğine!
  Kurban ve bayram sözcüklerinin yanayana kullanılması bile şizofrenik bir durum. Yasklaşık 3 000 yıl önce başladı diye sonsuza kadar bunu yapacak değiliz, medeniyetimiz artık bu vahşeti kaldıramayacak kadar ilerledi. Kurban kesme” eylemi, İslam Dini’nin doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır. Çok eski tabiat dinleri ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır dinlerinde yılın belli aylarında dinî törenlerle kurban sunma, bayram yapma geleneği vardır. Kurban diye can almak daha sonraları islamın da temel bir faktörü olmuştur. İnsanların uydurduğu çeşitli sapkın inanç ve kültlerde tapındıkları için kestikleri hayvanlara “kurban” demişlerdir. Böyle inançlara sahip insanlar, eski çağlarda din için hayvanların yanı sıra insanları, çocukları da kurban etmişlerdir. Günümüzde ise; bâzı iptidaî kabilelerde aynı vahşet ve çılgınlığa rastlanmaktadır. Müslümanlar ise bu çılgınlığı en yüksek dereceye vardırmışlardır. Zaten İslam insanlık tarihinin ne kadar kötü alışkanlıkları varsa onların ultime bir sentezinden başka bir şey değildir.
  Müslümanlar, dinlerinin insanları nasıl işkenceci tipi sapık, kaba, seksist, küfürbaz, parazit haline getirdiğini anlayıp bununla hesaplaşmak zorundadırlar.
  Eski çağlarda yeryüzünde bu kadar insan yoktu, dolayısıyla öldürülen hayvanlar da göreceli olarak azdı. Hitit, Grek, Roma, Pers, Sumer ve Troye dönemlerinde, tanrılara adak adına, yılda kesilen hayvan sayısı bir kaç bini geçmiyordu. Ama şimdilerde, kurban bayramının daha ilk gününde milyonlarca hayvan katledilmektedir. 2011 yılının ilk 3 günlük kasaplık eyleminde kesilen toplam hayvan sayısı 174 milyon ve bu sadece sayılanı,birde dağda taşta kesilip de sayılmayan milyonlar var. Bu yaşananlardan rahatsız olmak için vejetaryen olmanız şart değil. Ufacık çocukların alınlarına birer kan damlası kondurularak bu vahşetin kutsanmasından rahatsız olmayanlar başı dönmüş cellatlardır.

  Kanı, öldürmeyi kutsayan bir bayram, bayram olamaz!

  Kurban bayramina hayir!

  Kanlı bayram tutmuyoruz.

  Sevgi ve Saygılarla

  Entegrasyon Komitesi İsviçre- Vevey

  Esin Duran, N. Gök,
  Sezer Aşkın,
  Melahat Baykara,
  Uğur Demir
  Bedri Engin,
  Selma Altuntaş,
  Filiz Serin,
  Vedat Koçak,
  Salih Birdal,
  Mustafa Gur,
  Hasan Zafer
  Bahar Ünsal
  Osman Bahar
  Ayse bahar
  Metin Maslak
  H. Maslak
  Dilek BAYHAN
  zeynep içkaya
  Sevda maslak
  Sercan Gezek
  İpek Doğan
  Nazım Doğan
  Murat Doğan
  esin erkan
  Beyhan erdem
  n. erdem
  İsmail Deniz
  Ayten BARAK
  Ugur Birdal
  Ahmet Tan
  Yıldırım Kongar
  Selma Kongar
  Birol Aytekin
  hatice Gül

  http://www.radyocepte.com/2012/bayrama-evet-kurbana-hayir-protestosu-devam-ediyor/

  http://www.timurca.com/2012/10/19/bayrama-evet-kurbana-hayir-eylemi-galatasaray-lisesi-onunde-basladi-bilgi-fotograflar/

  http://www.timurca.com/tag/bayrama-evet-kurbana-hayir-eylemi-galatasaray-lisesi-onunde-basladi/

  Hatice Kizilyildiz
  19:15

   KURBAN BAYRAMI? İnsan olan insanın eğer birazcık vicdanı sızlıyorsa, şöyle bir oturup düşünür. Bu ne biçim bir kurban bayramı diye. Bu canlılara işkence ederek , her tarafı hemde çocukların gözleri önünde kan gölüne çevirerek bayram olurmu diye? Bu canlılar ister insan olsun isterse hayvan. Allah’a bu şekilde sevap işlemek ,? gerçekten insan olan ıinsanın dimağı duruyor bu ne biçim bir sevap? Vahşice eziyet ederek allahın gözüne girmeye çalışmak . 21. asırda bu ne biçim bir zihniyet? Millet aya çıkmış ayda izin yaparken bizim kendilerine müslüman diyenlerin orta doğudaki yaşamları yürekler acısı.Adam gırtlağına kadar borç içinde ama haca gidiyor binlerce euro’yu borç alıp arabın fakiri olsa yüreğim yanmayacak şıhlarına yediriyorlar. Kendi çevresindeki aç. susuz okula giden binlerce çocukları görmemezlikten gelerek.Eğer bu çocuklara yardım etseler kimse görmüyecek ama bu şekilde bazılarıda iki kuşu birden vuruyor. 1. hacdan çok güzel karlarla dönüp bire aldığını ikiye satıyor, ikincisi ise, hacı emmim yalan söylemez oluyor, ikiye aldığını dörde satıyor. İşte size kar dostlar. Bunca karlar dururken fakir onun neyine? Bizim borç alıp gidense eller bana hacı desin diye işte o da hapı yutuyor! Olanda işte bu zavallıya oluyor. Nerde ise bir sene hacı borcu ödüyor faiziyle. .Hiç kimsenin dini inancına saygısızlık yapmak değil maksatım ama yapılan bir kıyımada sessiz kalmak beni rahatsız ettiği için bu katliama ve ilkelliğe şiddetle karşı olduğumuda söylemek istiyorum. Yazık o savunmasız canlılara.
  Artık bu katliama sessiz kalmayalım. Hayvan hakları savunucuları çekinmeden sesini yükseltmeli. Çoğunluk inanıyor diye sessiz kalmak ve ya pasif davranmak bu katliama ortak olmak demektir!!!

  — 16/10/12 Sal tarihinde Entegrasyon Komitesi şöyle yazıyor:

  Kimden: Entegrasyon Komitesi
  Konu: Kurban Bayramına hayır!
  Kime: info@network-migration.org

 134. Eğer bugünkü Aleviler de gerçek bir kader ve Allah inancı olsa idi hzAli camide namaz kılarken öldürüldü. Bu sebepten camiye girmeyelim demezlerdi. Çünkü Allah istemiş ve böyle olmuştur. Siz bilir misiniz ki Hz namaz da, O yüce Allah makamında şehit olduda Allah O nun mertebesini yükseltmeyi, bunlarin hepsinde bir incelik, bir sebep var. Bunu af buyurun bodosloma düşünüp yok böyle oldu O yüzden bu oldu diye yorumlarsan çok yanlışlar yaparsın. O ki ona tabi olduğunu soyleyen kişi ve toplumlarda tee asırlar önce ölümüyle caniyla örnek olmuş! Bu zat camide can vermiş. Sizce hz. Ali efendimiz, “ben geldim namaz kıldım ama öldürüldüm. Aman ne namaz ne camii uzak durun” mu demiş??!. Hz Ali efendimiz yine yaşasa, şehit edileceginide bilse yine gider yine kilardi O namazini.bu olay da yine Yüce Allahın bilincinde, muhasebesinde, kader unsurunda ve herseyden öte böyle yön vermesiyle olmuştur. İşte bugünün sinavida budur. Allahın emirlerini ve peygamber efendimizin sünnet ve yaşamını benimseyen itaat eden Hz Ali ile uzaktan yakından bağdaşmayanmayan bugünkü Alevi felsefesi sadece malesef dalalettir. Bu yazıyı zevkten veya taslamak için yazmadım kusuruma da bakmayın. Ama anlayışı yaşamak isteyenler lütfen Hz. Ali nin Yolundan gittiklerini söylemesinler ve O Yüce insanı resmetmesinler. Bu ulu yüce insan böyleydi bizde onun yolundan gidiyoruz deyipde iftira da atmasinlar. Resmedipte şeklinede iftira atmasinlar.

 135. Benim dedem bundan 20 yıl önce hayattayken anlatmıştı. Alevilerin yanında kahyalık yapmış yıllarca. Ta cumhuriyetin kurulduğu yıllarda özel günlerinde bir çimcik donmuş müslüman kanı alıp ağızlarına değirirlermiş. Ve mum söndü de kesinlikle varmış. Alevilerin herşeyini bütün sıırlarını çok iyi biliyordu. Şimdiki alevilerde her nekadar bu çok azalsada (Çoğu bilmiyor bile. Bilende inkar ediyor zaten), geçmişte yaygın olan birşey.

 136. Kürt alevisi olduğunu söyleyen zavallı… Alevilik TÜRKLÜKTÜR! Kürt diye bir şey olmadığından zaten “kürt alevisi” diye bir şey de yoktur. Kendini böyle itham edenler ya arap kırması yada ermeni dönmesidir. Aleviler MÜSLÜMANDIR; Alevilik bir KÜLTÜRDÜR….. Olmayan ırk (kürt) laf etmiş; biz de üstüne söz ederiz…

 137. Horosanda; Emir Timurun memleketinde, Özbekistanda… kürt denen arap-fars kırmalarının ne işi var? 😀

 138. ASKERİ ŞURA YAKLAŞIRKEN…
   
  R.T. ERDOĞAN’IN VESAYET REJİMİNDE YEDİRME(ME) HALET-İ RUHİYESİ!
   
  Mezhep, cemaat, tarikat, kabile ve zümre piskolojisine seslenerek,  “seni marjinal gruplara yedirmem” diyen Recep Tayyip Erdoğan, bu türden ”yedirmeme” söylemlerini, bir zamanlar seçim öncesi beyaz eşya dağıtan Tunceli Valisi için kullanmıştı, …”Valimizi Baykal’a yedirmem” demişti ve şimdi aynı Erdoğan kendisi için: “Baktılar büyük geldi; dişlerini geçiremiyorlar… Valilerimize, kaymakamlarımıza, polisimize hırlamaya başladılar…,” Erdoğan, MİT’ çi ‘Hakan Fidan’ı yedirmem’, derken, AKP li Akdoğan; “Tayyip Erdoğan’ı kimseye yedirtmeyiz. Yüzyılda çıkan bir liderdir Başbakan. Dönüştürücü, karizmatik liderliği ile. Şu anda böyle başka bir lider de yoktur….” diyerek, AKP’de yaygınlaşan bu ilkel kabile mentalitesinin sistematik hale dönüştüğünü ortaya koydu.
  Önceleri Kışla alanlarında biraz daha temkinli olmaya çalışan Erdoğan, bu seferki Askeri şura’da, daha öncekilerden farklı olarak ”yedirtme(me)” kılıcını sallamakta ısrarlı…!
  Psikolojik harekatın bir parçası olarak kullanılan bu türden propogandalar tamamen kendi insanları üzerinde etki kurmak ve toplumu mezhep, cemaat, zümre vesayetine entegreye yöneliktir. 
  Erdoğan’ın, kendisine bağlı olan subayları bile takibe tabii tutması, Sunni mezhepten ve dinci olmadığı bilinen, General olmayan alt rutbeli subayların ailelerinin telefonlarını bile dinlettirmesi, sorunun boyutunu yansıtıyor. Belli ki MİT’in verdiği raporlar, olası bir darbenin ”alt rutbellilerden” geleceği yönündedir. Bu tür darbeler daha acımasızdır. Erdoğan, üstekilleri yedirtmeden, bunları temizlemede kararlı görünüyor.

  Vesayet pratikte, “Reşid olmama, akıl maluliyeti, mahkumiyet ehliyeti olmayan kişilerin idaresi ve onların temsil edecek birisinin atanması” anlamına gelmektedir. Cemaat, kabile ve mezhep vesayetine geri dönülen bu aşamada, bakalım kim kimleri yiyecek.
  Sunni islam diktatörlüklerinin yaşandığı Pakistan’dan, Suudi Arabistan, Yemen, Katar, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus vs.. Fas’a kadar bütün devletlerde rastlanan mezhep, cemaat, kabile ve zümre vesayetinin inşasına Türkiye’de de hız verildi…Görünürde demokratik olan seçimle gelen ve giden gibi gösterilen AKP rejiminde asıl iktidar hala başka güç odakların elindedir. Seçimle iş başına gelmiş iktidar güç odaklarının risk olarak gördükleri yada beğenmedikleri kararlar alırsa derhal gerekli mekanizmaları harekete geçirirler. Bazen de doğrudan müdahale etmek zorunda kalırlar. ortak yanları yapılan her şeyin ülkenin menfaatleri için olduğunu söylemeleridir. Adeta kendilerini ülkenin gerçek sahipleri olarak görürler. bunun aksini iddia etmek vatan hainliği ile eşdeğerdir.
  İslam ülkelerinin çoğunda, afrika ve uzakdoğu ülkelerinde ve maalesef türkiye de vesayet rejimi için örnek olarak verilebilir.
  İslam dini, kültürü tamamıyla bir vesayet kültürüdür, Müslümanlarda ki vesayet ruhu kaynağını Kuran’dan alır.
  AKP ile tamamıyla bir vesayet rejimine adapte edilen Türkiye’de, yaklaşık 200 yıldan beri süregelen ikilemin yeni bir biçimi yaşanıyor: Osmanlı’da siyaset genellikle tarikat-cemaat mezhep yapılanması üzerinde yürütülürdü. 21. yüzyılda, vesayetçilik buna benzer bir şekil almaya başladı. Tarikat-cemaat, kabile ve mezhepler ipleri yeniden çekmeye başladılar. Bir dönem iktidar olmak için Askeri gücü kullanmak yeterli idi, yeniçerilerin son dönemlerinde bu bir gelenek halini almıştı. Daha ileriki dönemlerde, özellikle Balkan savaşlarından sonra paniğe kapılan komitacı subaylar bu çizgiyi tamamıyla hakim hale getirerek 2000 li yıllara kadar başarıyla sürdürdüler…Her politika mutlaka tersini de yaratır. 1908′ lerden beri güç kaybeden Osmanlıcılar örgütlenerek, kaybettikleri alanları yeniden ele geçirdiler. Şimdi İktidarı almak için cemaatlere dayanmak gerekiyorsa ve de kendilerini ülkenin geleceğini kendi ideolojileri ve inançları doğrultusunda biçimlendirme misyonuyla donanmış gören cemaatler politik iktidar mücadelesine giriyorlarsa, orada modern alnlamda bir demokrasiden ve özgürlüklerden söz etmek güçleşir. Çünkü siyasal kadroların, yöneticilerin, iktidarların özgür iradeleri üzerinde vesayet var: bağlı oldukları ya da iktidar olabilmek için mecbur kaldıkları tarikat-cemaat vesayeti…
  Cemaat, tarikat ve kabile kültürünce yönlendirilen R.T. Erdoğan’ın söylemleri bazı deli dolu Osmanli Padişahlarınkini geride bıraktı. Erdoğan’ın Esenboğa Havalimanı’na inerken söylediklerinden..: ”…çökersen sen çökersin borsada benim param yok. Biz spekülatörlere fırsat vermedik yarın da vermeyeceğiz. Eğer yakalarsam ümüğünüzü sıkarız.’
  Sözde süper ekonomi yaratmış kişinin ekonomiye yaklaşım şekline bir bakın! Sanki İstanbul borsasından kendisi sorumlu değilmiş de, Kasımpaşa’da çaycılık yapıyor…Bu türden ilkel konuşmalara Afrika’nın kabile devletlerinde bile artık rastlanmıyor! Bu kafayla hangi ekonomi düzeltilir?
  Kabile kafalı Milli Görüş militanı Erdoğan:…”Fidan için, “Sır küpüm, devletin sır küpü” ifadesini kullandı.” Erdoğan devamla: ‘…Geçen sene kardeşimi (Hakan Fidan) yakalayıp içeri atacaklardı. Siyasi riskimi aldım, teslim olmaması için bütün adımları attım. Bunu da açıkça burada söylüyorum’ ifadelerini kullandı.
  “Polisimi kimseye yedirmem”, polis kuvvetlerini “yürüyün koçlarım, sizi kimseye yedirmem” gazıyla tahrik eden Erdoğan, açık açık iç savaş çağrılarında bulunup, alenen yaşanan polis terörüne sahip çıktı. İşte ruhlarına işkence ve terör işlemiş vahşet ve zulüm polisi böyle ele geçirilir…
  Burada sanki Kongo’da bir kabile lideri konuşuyor! MİT ve polisi ele geçirmede zorlanmayan AKP, Vesayetin sadece askeri vesayetten ibaret olmadığını, sivilleşmenin sadece militarizmden bağımsızlaşmak olmadığını, silahlı güçlerin ve istihbaratın kilit bölümlerini kontrol altına almanın alternatif bir vesayetlen de mümkün olabileceğini gösterdi.
  AKP, sadece Türkiye Sunniciliğine oynamıyor, Erdoğan kendisini bütün Sunnilerin başı olarak görüyor! Militarist-bürokratik vesayetten kurtulmanın özgür ve demokratik topluma doğru dev bir adım olduğundan en küçük kuşku duymadan, kişinin özgür düşünce ve eylemine sınır koyan her türlü üst iradeden, özellikle de tarikat- cemaat vesayetinden kurtulmadan demokratik bir ülkenin özgür siyasetçileri ve bireyleri olunamaz.
  Üstelik günümüzde cemaatlerin uluslararası bağlantıları, hükmettikleri ağların muazzam mali kaynakları hesaba katılırsa, iktidar mücadelesinin boyutları daha iyi kavranabileceği gibi siyasetteki ağırlıklarının tek tek yurttaşlar, bireyler olarak hepimizin özgürlüğünü tehdit ettiği de daha iyi anlaşılır. Askeri mekanizmayı kontrol altına alan AKP’nin otoriter, baskıcı, özgürlükleri yok eden yüzünü, mezhep ve tarikatların takip ettikleri çizgiden bağımsız ele almamak gerekir.
  Tarikatlere dayalı dinî cemaatlerin mensupları, müridleri üzerindeki güçleri kuşkusuz laik tarikatlerle-cemaatlerle kıyaslanmayacak kadar güçlü; bu gerçeği teslim etmek gerek. Ama neresinden bakarsanız bakın, her türlü tarikat-cemaat yapısı bireyin iradesinin üstüne ipotek koyar, özgür düşünceyi kısıtlar.
  Vesayetçilik, sadece bir devletin halkı üzerinde oluşturduğu bir baskı kültürü değildir. Kimi zaman bunu bir toplum kuruluşu, bir yasadışı örgüt, bazen dini bir cemaat olabilir.
  Bu tür vesayet anlayışları, değişik isimler (Örgütlenme, teşkilatlanma, veya cemaatleşme/biat) adı altında tabiileri tarafından kabul edilir. Bu tür vesayetçiliklerin toplumun içselleştirdiği vesayetçiliktir.
  Bir vesayet şekli de var ki özellikler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri yön veren vesayetçiliktir.
  Soğuk savaş yıllarında uygulanan vesayetçilik anlayışı farklıydı. Ülkemizde ki darbelerin  nedeni bu vesayet anlayışı olmuştur. Elbette bunun son örneği 12 eylül 1980 darbesidir.
  Akparti 2002 seçimlerinde % 34 gibi bir oranla, İslami ve muhafazakar oyları alarak, ezici bir çoğunlukla işbaşına geldi.
  Vesayetçiliyi bir platforma taşıyan cemaatlerin son dönemlerde yapılan icraatlarına baktığımızda kendi vesayet anlayışlarını ilahi bir kılıfa sokarak “kutsal” vesayetçiliğin temellerini atmaya çalışmaktadırlar.
  Yani dış devletlerin TC’ nin askeri kanatlarını kullanarak bize dayattığını bu defa cemaat dayatıyor. Bizim kendi kendimizi idareden aciz olduğumuzu, akılsız ve cahil olduğumuzu, bizi bize bırakırlarsa efendilerimizin iradesi dışına çıkarak “tek devlet, tek dil, tek millet, tek ırk ve tek bayrak” anlayış alanından çıkacağımızdan korktukları için kendileri ile dirsek teması olmayanların üzerinde vesayet geliştirmeye ve hizaya sokmaya çalışmaktadırlar. Bu örgütün kuracağı “Sünni Ayetullah vesayet rejimi”, askerin “vesayet” rejimiyle bazı noktalarda farklılık gösterse de özde aynıdır.. “Askeri vesayet” somut bir kurumdur. Ordudur. Başındakiler bellidir. cemaat ise bir “hayalet” örgüttür. Bakın topluma, yalnızca “tek ve ebedi şef” orta yerdedir. Hatta orta yerde bile değil, hiçbir Türk devlet kurumunun eliyle dokunamayacağı uzaklıktadır.
  Erdoğan, Özal gibi, vesayetin en kötüsünü inşa ediyor. AKP, Abdülhamid’in pan islamcı politikalarını yeniden canlandırarak, Tanzimat döneminde kalınan noktaya geri döndü. Dinci şöven militanlar başta MİT, Ordu ve polis olmak üzere devletin ana noktalarını ele geçirerek hedeflerine yürüyorlar. Sunni mezhepçi tarikatçı kitleler başta Suudi Arabistan olmak üzere, dünyanın en kötü rejimlerine benzer bir vesayet, yeni tipten bir köleliğe doğru hızla ilerliyorlar…
  Mezhep tarikat partisi AKP’nin, ülkeyi yönetebilecek bir vizyon ve kapasiteseye sahip olmadığı artık ortaya çıktı. 
  Balon gibi şişirilen sözde ekonomi, Suudi, Katar veya Kuveyt kopyalamasıdır. Bu türden diktacı ülkelerde, Sunni Araplar dollarların arasında boğuluyor,ama oralarda kurulan refah ekonomisi kendileri tarafından değil tamamıyla yabancılar tarafından kurulmuştur…Bu ülkelerde yaşayan Araplar’ın katkıları nihildir. Bu parazitlik, A. Gül, Arap bankalarının başında iken, Türkiyeye’de bir model olarak sunuldu. AKP rejimince aynen devralınan, Sunni Arap sisteminin ”porto ekonomisi”, doğası gereği her an tümden sıfırlanabilir. Şu an Türkiye’de ekonomiyi elde tutanlar yabancılardır. AKP, Katar’da ki benzeri zümre gibi sadece rantını yiyor.

  Erdogan ve yandaşları, beceriksiz oldukları kadar farklı fikir ve hayat tarzlarına karşı tahammülsüzler… Ülkedeki Alevi ve Hristiyanlar, Erdogan döneminde aşağılandı! Keza; Sünni inancına sahip olmayan müslümanlar da aynı politikadan nasibini aldı. Erdogan, ”herkesin başkanı”olmayı başaramaz. Zaten, dünya görüşü buna izin vermiyor. Temsil ettiği Nakşibendi ve Milli Görüş için Aleviler, laik görüşlüler birer düşmandırlar.
   
  Sevgi ve Saygılarla
  Entegrasyon Komitesi İsviçre- Vevey

  ———————————————————————-
  Esin Duran,
  Selda Suner,
  N. Gök,
  Ferdi koçkar
  Yeliz seren
  Pelin Moda,
  Bedri Engin,
  Nazmi Dogan,
  Sevda Suner
  Sezer Aşkın,
  H. Datvan,
  Salih Demir,
  Nizamettin Duran
  A. Demir
  Melahat Baykara,
  ismail çekmez.
  Aydin Nizam
  Uğur Demir
  Ismail B. Cenk,
  Tekin Balkic
  Selma Altuntaş,
  Murat Koç
  Filiz Serin,
  Nedim Serin,
  Vedat Koçak,
  Salih Birdal,
  Erdal Cömert
  Ismail Bulak
  Ahmet Meriç
  Mustafa Gur,
  Hasan Zafer
  Bahar Ünsal
  Osman B.
  Ayse bahar
  Metin Maslak
  H. Maslak
  Dilek Solak
  zeynep içkaya
  Sevda maslak
  Sercan Gezmiş
  Aynur Balkaya
  İpek Doğan
  Nazım Doğan
  Murat Doğan
  esin erkan
  Beyhan erdem
  n. erdem
  İsmail Deniz
  Ayten BARAK
  Ugur Birdal
  Ahmet Tan
  Yıldırım Kongar
  Selma Kongar
  Birol Aytekin
  Hatice Gül
  Ibrahim Erkin
  Kemal erdem
  Rıza Akdemir
  Mehmet Coskun
  Hüseyin demir
  fethi killi
  Yeliz Ender
  Mustafa Ender
  Ugur Basak
  Kemal Dektaş
  Ayten Ilkdal
  Nuri Aktanır
  Metin Koc
  Sevgi Ender
  Burhan Kulakçı
  Oğuz Duran
  Burcu Kanter
  Aysel kanter
  Erol kanter
  Layla SOLGUN
  M. Oktay
  Kemal Aktas
  Yelda tekinoglu
  Orkun Keskin
  T. Vural
  Oğuz şen
  Nur Şen
  Ismail çaykara
  Burhan Orkal
  D. Kahan
  Seher Yıldız
  Esra akkaya
  Mehmet Uzan
  Yeliz IŞIK
  Seyhan İlknur
  Osman Çekiç
  esma yıldız
  Murat Çetindal
  Ali OkyarMusa Tekin
  Aslı Birdal
  Nazmi Doğan
  İnci Gür
  L. Okar
  Mustafa Karkaya
  Omer Aytac
  Mürsel Bozkır
  Zeynep Şengül
  Gülcan Iğsız
  Murat Nidar
  şemsi Kaya
  Ayten Ekşi,
  Eda leman
  nermin ışıl
  D. Polat
  Kadir Erdem
  Serdar OKTAY
  Mehmet Özdemir
  Mustafa Erkan
  Nuri AKTAS
  Emine AKTAS
  O. Kadir Ergun
  Metin Kurca
  Sedat Isiklar
  Filiz Bag
  Kadir Baskale
  Sevim Varlik
  Hasan Mesut Akkaya
  Necmi Guler
  Erhan Isguz
  Meral Okur
  Bilge Okyaz.
  Kemal Koç
  L. Mirakoğlu
  Oktay Kızılcık
  Mehmet Yavuzgil
  Erdal Polat
  Hüsnü oktay
  k. Sankay
  Ahmet tekin.
  Semra Kaya
  Mustafa Çiçek
  Kayhan Göçkaya
  Erdal Solgun
  Mehmet Solgun
  Esra Solgun
  N. Altik
  Oguz Karakış
  Leyla Mert
  Işık mert
  D. Öksüz
  Erdem Yılmaz
  Ayse Eltan
  S. Guner
  M. Deniz Ok
  Mehmet İnce
  Huseyin Cinar
  Meltem Cinar
  Berk Cinar
  L. Demirkaya
  Huseyin Çilek
  Ayten Irmak
  D. Okdere
  Ali Uskan
  Berdan Temiz.
  H. Baskale
  Murat Gülay
  Esra Gülay
  Mustafa Akyol
  A. jale Kol
  M. Kol
  Tamer Oktay
  Aslan Burukoglu
  I. Demir
  Nurettin Akdal
  Uzan Kara
  ismail Igdır
  Ali Serin, Gül Akın, esra Serin
  Nuri Şen
  Hasan.Y. Balci
  Mehmet Yucel
  İsmet C. Koray
  salih Söğütlü
  Nuri Akçay, Gül Akçay, Esra Akçay
  Ali Dem. Sarahoğlu
  ***********************************************************************
   
  TAKSİM’E VE ÇAMLICA’YA CAMİ İSTEMİYORUZ. YENİ SULTANLARA HAYIR!
   
  İMZA KAMPANYASINA KATILALIM… 
  http://www.change.org/petitions/başbakan-yuksek-bina-yapmayın-demis-peki-ya-camlica
   
  Çamlıca ve Taksim’e kazma vurmanıza rızamız yok, bu sizi ilgilendirmiyor mu? #Camlica – Kampanyaya İmza Ver!
  Kampanyaya İmza Ver

 139. Alevilere soruyorum; yeni bir din mi icat ettinizde muslumanlari karsi taraf olarak goruyorsunuz? Madem oyle, nicin biriniz de cikip ” biz musluman degiliz, Kuran hukumlerine de uymuyoruz” diyemiyor? Yazar efendi, ”mum sondu” olayini gayet guzel bir bicimde aciklayip, kimler tarafindan Alevilere addedilmesini saglayanlarida aciklamis, durum boyleyken sunni muslumanlara bu dusmanlik, dis bilemek niye? Sizin muhatap alacaginiz, sikayet edecegizin kesim, alevi gorunup sabatayistligin pisliklerini alevilik adeti diye yutturmayi basarmis kesim olmali, sunniler degil. Ilk once alevilik akiminin icine sizmis bu pislikleri temizleyin, sonrada aklinizi basina alip, aleviligin Islam icinde bir akim oldugunu idrak etmeye calisin.

  Yusuf Gezgin kardesimize de bu guzel yazisi icin teşekkür ediyorum.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: